Romanian armored trains

Discussions on all aspects of the smaller Axis nations in Europe and Asia. Hosted by G. Trifkovic.
User avatar
KACKO
Member
Posts: 572
Joined: 31 Jan 2005 16:34
Location: Slovakia

Romanian armored trains

Post by KACKO » 01 May 2007 00:13

Did Romanian army use during war armored trains? And if yes, how many and what was the armament?

Second question. I found in Axworthy's Axis Slovakia picture of armored train - it says it's Slovak, but design is looking strange (little bit similar too Slovak trains built during uprising) and it has crosses on sides. I can't really say but two my friends were laughing of me and asking if I can't see Romanian M crosses.

Image

User avatar
Alex Yeliseenko
Member
Posts: 1118
Joined: 25 Jan 2006 15:40
Location: REPUBLIC OF SIBERIA

Post by Alex Yeliseenko » 01 May 2007 06:16

Romanian troops had no armored trains during WWII. Romanians captured at least three Soviet armored trains, but did not use them.

On a picture a Slovak armored train. Possibly, it is an armored train captured Hlinka guardia at partisan force. But I can be not right.

User avatar
KACKO
Member
Posts: 572
Joined: 31 Jan 2005 16:34
Location: Slovakia

Post by KACKO » 01 May 2007 12:56

There is plenty of picture of Slovak trains built during Uprising but this one looks like design is different. The other train Slovaks had was improvised armored train built during mobilization 1938 and I believe it's design was different but unfortunately no pictures available so far. And after war with Poland it suppose to be put in reserve.

And of course crosses. Slovak armor used to have small white double cross but one never knows.

So about Romanian armored trains you are sure they didn't use one?

User avatar
KACKO
Member
Posts: 572
Joined: 31 Jan 2005 16:34
Location: Slovakia

Post by KACKO » 01 May 2007 13:58

Going one more time through pictures I have available, it may be one of Slovak trains from Uprising, but picture is not clear enough - on one side of the train I am missing construction for bumpers. Of course, there were lot of changes during building this trains as documentation didn't exist so there are differences.

And of course crosses - Germans get this trains after Uprising (demaged) and were suppose to repair at least one of them and later use it. It can be picture of one of them.

User avatar
Alex Yeliseenko
Member
Posts: 1118
Joined: 25 Jan 2006 15:40
Location: REPUBLIC OF SIBERIA

Post by Alex Yeliseenko » 01 May 2007 17:06

KACKO wrote:Going one more time through pictures I have available, it may be one of Slovak trains from Uprising, but picture is not clear enough - on one side of the train I am missing construction for bumpers. Of course, there were lot of changes during building this trains as documentation didn't exist so there are differences.

And of course crosses - Germans get this trains after Uprising (demaged) and were suppose to repair at least one of them and later use it. It can be picture of one of them.
Ahoj!
ARMOURED TRAINS [Tren Blindat]
Romania's experiences with armoured trains appears to have ended prior to the beginning of World War Two and therefore falls outside the scope of this survey; still, as a gesture towards thoroughness some mention seems inevitable.
Axworthy reports Romania possessing four armoured trains of First World War vintage which were scrapped in the mid-1930's, but cannot provide any further details. Pierangelo Caiti's ARTIGLIERIE FERROVIARIE ETRENI BINDATI (E. Albertelli, 1974) has no entry for Romania, while his section on Austro-Hungarian armoured trains shows none passing into Romanian hands at the end of World War One. Tsarist Russia operated a number of armoured trains in southern Russia both during World War One and the subsequent civil war era, but the differences in railways gauges make such trains unlikely candidates for Romanian service. A recent publication Paul Malmassari's LES TRAINS BLINDES 1826-1989 (Editions Heimdal, 1989) verifies the Romanian Army operating three armoured trains during World War One and up to around 1925, but again has no information as to their armament or operations. Malmassari does report them being under the control of the Artillery and were organised into a Group (or Division) of three trains. The League of Nations' ARMAMENTS YEAR BOOKS for this period list no armoured train formations for Romania (railway engineer regiments and railway construction battalions, even some bridging train companies, but these are hardly the same thing) although there is a Heavy Artillery Group of three batteries independent of the Army's regular Heavy Artillery Regiment which appears in several editions (see 1926 and others). While the possibility of this Group being comprised of armoured trains is only conjecture, presently it's the best prospect I've encountered, and barring further information is as much as I can offer.
No armoured trains were therefore extant in Romania during World War Two; the nearest to such would be a few flak batteries mounted on railway flatcars that were included in the antiaircraft defenses of the Ploiesti oil fields -- whether these rolling batteries were part of the German 5th Flak Division or the Romanian 4th AA Brigade, both formations using German-made 8.8cm, 3.7cm and 2cm ordnance (Romania's other three AA brigades tended towards locally produced Vickers 75mm cannons but Idigress yet again) is still unclear but perhaps irrelevant, as half of the 5th Flak Division's personnel were Romanian.
Romania's wartime head of state and commander of her Army, Maresal [Marshal] Ion Antonescu, employed as a mobile field headquarters a military train ("Patria" -- Romanian for"Homeland") that had twin-barreled antiaircraft guns mounted on both lead and end carriages, but again none of the cars were armoured.
Source: Greg Kelley with Jason Long

It is known two or three photos of Slovak armored trains SNP. Both of us this text is known.

Pancierové vlaky počas SNP zohrali veľmi významnú úlohu. Povstalecká armáda sa od počiatku SNP musela vyrovnávať s nedostatkom ťažkej bojovej techniky a nízkou motorizáciou povstaleckých jednotiek. Nemecká armáda na tom bola podstatne lepšie. Jej vysoká motorizácia a skúsenosti z predchádzajúcich bojov na iných frontoch z nej robili ťažko prekonateľného protivníka.

Keďže sa územie stredného Slovenska – na ktorom prebiehala podstatná časť bojov – vyznačovalo hustou sieťou železníc a v hornatom teréne sa vyskytovalo množstvo tunelov, kde mohli byť vlaky ukryté pred leteckými náletmi, predstavovali pancierové vlaky pre velenie 1. československej armády širokú možnosť využitia v ofenzívnej činnosti na pomerne rozsiahlom povstaleckom území.

V železničných dielňach vo Zvolene spolu s pracovníkmi evakuovanými zo železničných dielní vo Vrútkach postavili v rekordnom čase 3 improvizované pancierové vlaky: Štefánik – Hurban – Masaryk. Na stavbu boli použité kotlové a pancierové plechy z Podbrezovských železiarní. Základ konštrukcie tvoril bežne používaný železničný materiál (plošinové vozne typovej rady Vr, kryté vozne typovej rady Vd a lokomotíva R320). Výzbroj tvorili rôzne typy poľných kanónov, ťažkých guľometov a nepojazdných tankov LT-35 a LT-38. Pancierové vlaky tvorili dve súpravy – bojovú a zabezpečovaciu.

Bojová súprava sa skladala z predsunutého (tykadlového) delového a súčasne veliteľského vozňa, tankových vozňov, opancierovanej lokomotívy (zvyčajne bola umiestnená medzi dvoma tankovými vozňami) a guľometného vozňa. Pri výstavbe tankových vozňov sa použilo niekoľko nepojazdných tankov LT-35 a LT-38 s nepoškodenou vežovou výzbrojou (kanón vz. 34 kaliber 37 mm, ťažký guľomet vz. 35, kanón vz. 38 kaliber 47 mm). Pri stavbe delových vozňov sa použili delostrelecké kanóny, pre ktoré neboli k dispozícii ťahače. Ich výzbroj dopĺňali dva ťažké guľomety po stranách vozňov. Predsunutý alebo veliteľský vozeň niesol dva ťažké guľomety vz. 35, 37 alebo 7/24. Guľometný vozeň tvorilo päť ťažkých guľometov, štyri na bokoch a jeden v čele. Jeden ľahký guľomet vz. 26 sa nachádzal v kabíne rušňovodiča. Zostava sa mohla podľa potreby meniť. Posádka bola vyzbrojená samopalmi. Spojenie medzi vozňami zabezpečovalo telefónne a zvukové signálne zariadenie.

Zabezpečovaciu (alebo ubytovaciu) súpravu tvorili bežne používané železničné vozne a lokomotívy bez úprav.

Štefánik
Výstavba tohto prvého z celkovo troch pancierových vlakov začala 4. 9. 1944 v železničných dielňach vo Zvolene. Jeho výroba trvala 14 dní. Stavbu viedol H. Velan. Pre nedostatok pancierových plechov bol vlak vybavený obyčajným kotlovým plechom, ktorý sa používal pri opravách lokomotív. Výzbroj tvoril čs. horský kanón vzor 15, kalibru 75 mm v čelnej stene delového vozňa, 2 kanóny kalibru 37 mm v tankových vozňoch a 10 ťažkých guľometov kalibru 7,92 mm. Veliteľom vlaku bol kpt. F. Adam, zástupcom veliteľa npor. A. Tököly, posádku tvorilo okolo 70 mužov. Skúšobnú jazdu a ostré streľby absolvoval na úseku Zvolen – Krupina. Dňa 27. septembra 1944 bol nasadený na úseku Hronská Dúbrava – Kremnica. U Starej Kremničky zasiahol do ťažkých bojov povstaleckých ozbrojených síl s nemeckými jednotkami postupujúcimi od Handlovej smerom na Zvolen. kde poskytol delostreleckú podporu pechote a ľahkým tankom. Bolo to vôbec prvé nasadenie improvizovaného pancierového vlaku počas SNP. Pri presune v Hronskej Dúbrave zničili nemecké lietadlá predsunutý vozeň. Po oprave vo Zvolene úspešne zasiahol do bojov pri Žiari nad Hronom, Jalnej a Hronskej Dúbrave, odtiaľ sa 18. 10. 1944 presunul ku Krupine, kde zasiahol do bojov proti bojovej skupine SS Schill, 20. 10. 1944 do bojov o Dobrú Nivu, kde ho viackrát napadlo nemecké letectvo. Po priblížení nemeckých jednotiek ku Zvolenu 25. 10. 1944 opustil mesto ako posledný vlak, presunul se do Banskej Bystrice a odtiaľ do Ulmanky, kde zostal zablokovaný ustupujúcimi vlakovými súpravami. Posádka znehodnotila zbrane a prešla na partizánsky spôsob boja.

Hurban
Bol dokončený za 11 dní začiatkom októbra 1944 taktiež v železničných dielňach vo Zvolene. Podobne ako Štefánik bol opancierovaný obyčajným kotlovým plechom – naviac bolo pancierovanie doplnené štrkovou vrstvou v medzistene. Výzbroj tvorila poľná húfnica vzor 14/18 kalibru 100 mm v delovom vozni, 3 kanóny 37 mm v tankových vozňoch a 10 ťažkých guľometov ráže 7,92 mm. Veliteľom bol kpt. M. Ďuriš – Rubanský, zástupcom npor. D. Miartuš, rušňovodičom P. Maťaš. Posádku tvorilo okolo 70 mužov. Skúšobnú jazdu a ostré strelby absolvoval na úseku Zvolen – Krupina, potom bol nasadený na úseku Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom. 4.septembra 1944 bol nasadený do ofenzívnej akcie pri Čremošnom, kde zahájil povstalecký protiútok. Dostal sa do stretu s nemeckými jednotkami prvého sledu, ktoré nemali delostreleckú podporu a donútil ich prejsť do defenzívy. Napokon bol postup Hurbana zastavený porušením koľajníc a poškodením lokomotívy. Pechote sa nepodarilo dostatočne skĺbiť svoje akcie s postupom tohto pancierového vlaku a útok sa nakoniec nepodarilo rozvinúť. Napriek tomu bola akcia úspešná, pretože donútila Nemcov k ústupu. V tomto boji bol značne poškodený. Po oprave pôsobil na úseku Banská Bystrica – Diviaky. Dňa 23. 10. 1944 úspešne zasiahol do bojov pri Heľpe. Potom kryl ústup povstaleckých jednotiek v smeru Brezno – Banská Bystrica, odtiaľ sa presunul do Harmanca, kde ho posádka odstavila v tuneli a po znehodnotení zbraní prešla na partizánsky spôsob boja.

Masaryk
Bol dokončený v polovici októbra 1944 v železničných dielňach vo Zvolene. Jeho výstavbatrvala najkratšie - len 10 dní. Bol to posledný pancierový vlak postavený počas SNP, ale technicky najdokonalejší. Na rozdiel od prvých dvoch vlakov bol opancierovaný kvalitným špeciálnym plechom zo železiarní Podbrezová, ktorý bol pôvodne vyrobený pre nemecké ponorky. Výzbroj tvoril poľný kanón vzor 17 kalibru 80 mm v delovom vozni, 4 kanóny 37 mm v tankových vozňoch a 11 ťažkých guľometov ráže 7,92 mm. Veliteľom bol kpt. J. Kukliš, zástupcom veliteľa por. J. Belko, posádku tvorilo 71 mužov. Ostré streľby absolvoval v priestore Pliešovce – Sása. Potom byl nasadený v priestore 2. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku, na úseku Brezno – Červená Skala. Počas všeobecného útoku nemeckých okupačných vojsk zasiahol do bojov proti jednotkám 18. divízie SS Horst Wessel, dňa 21. 10. 1944 podporil protiútok povstaleckých vojsk u Červenej Skaly, kde zničil oporný bod v budove stanice. V boji bol poškodený a po oprave vo Zvolene sa spolu s pancierovým vlakom Hurban 23. – 24. 10. 1944 zúčastnil obranných bojov na Horehroní. Aj keď bol zásahom do lokomotívy značne poškodený, niekoľko hodín odolával nepriateľskej paľbe, dokiaľ sa ho nepodarilo náhradnou lokomotívou odtiahnuť do Harmanca. Posádka ho odstavila v tuneli a po znehodnotení zbraní prešla na partizánsky spôsob boja.

Nemecké vojská sa niekoľkokrát pokúšali tieto vlaky zničiť aj leteckými náletmi. Luftwaffe podnikla celkom štyri nálety s cieľom zničiť alebo vyradiť ich z bojov. Celkovo sa týchto náletov zúčastnilo 25 lietadiel. Avšak nie s očakávaným úspechom. Pancierovým vlakom pomáhali železničné tunely, kde mohli vlaky prečkať nálet a taktiež pôsobenie lietadiel 1. čs. stíhacieho pluku. Je nutné spomenúť, že v nemeckých lietadlách sedeli zväčša neskúsení piloti z leteckých škôl, čo zvyšovalo neúspech nemeckých náletov. Napriek tomu sa nemeckým lietadlám podarilo poškodiť na mnohých miestach povstaleckého územia koľajnice a taktiež úplne zničiť predsunutý vozeň Štefánika. Hoci boli pancierové vlaky vďaka slabému pancierovaniu ľahko zraniteľné, spôsobené škody - či už nepriateľským letectvom alebo delostrelectvom - neboli nikdy natoľko také veľké, aby ich železničiari vo Zvolene a Vrútkach nedokázali včas opraviť.

You are probably right, and the armored train was captured by Germans. What about it speak at Slovak forums?

I shall try to search for a photo of an armored train of 1938.

Dovidenia.

Alex.

User avatar
KACKO
Member
Posts: 572
Joined: 31 Jan 2005 16:34
Location: Slovakia

Post by KACKO » 01 May 2007 18:28

Ahoj, Alex

Thanks for note about Romanian trains. Slovak text and it's other variation is know to me.

What people say on Slovak forums?
Nothing much, during communist era our famous Uprising was to much glorified and information about such a thing as a captured armored trains which were built during Uprising was to dishonorable. ;)

It's known that crews after Uprising was defeated damaged weapons and trains but it is possible Germans were able to repair them. I think Sawodny in his booklets about German armored trains mentioned something too.

if you will find some interesting photo from 1938, it would be nice. Didn't see much of them ;)

Maj sa

Peter

Return to “Minor Axis Nations”