The preserved diaries of Soviet soldiers

Discussions on the Winter War and Continuation War, the wars between Finland and the USSR.
Hosted by Juha Tompuri
User avatar
Bair
Member
Posts: 420
Joined: 01 Nov 2002 14:32
Location: Finland, Helsinki

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Bair » 23 Aug 2010 16:42

2 Martti Kujansuu

yes they are in the National archives. I will have to check about the papers of the Cavalry Brigade in Vyborg. I heard some vague rumours that the whole archive was thrown away in 1990s in Vyborg.

I have my hands full now with own research at the National Archives and cannot do the translation of a Russian Lieutenant that you have posted on the forum.

regards,

Bair

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 23 Sep 2011 20:09

This particular diary was found in the pocket of one supply NCO Kasarew or Karasew of IR 255. He was shot dead in front of JR 7's sector "Kreml" on 1 April 1942 at 10 pm. It was translated and published on regimental paper Tyrjän lehti in 1942. It is said on the paper that he was from Leningrad and a gymnastic teacher in civilian life. He had studied ten years at primary school and also taken classes in sport and electrical wiring. I have not checked the details of his dead but after reading some genuine articles, it seems to me that this is a real thing and not a propaganda stunt (and for what reason?).

27 - 30 January 1942. Guard duty. Off the line. Lost the feeling for responsibility. [?], excelling. Cleanliness at dugout.
31 January - 4 February. At third battery. Colonel Filijonov. Wealthy in expense of Red Army soldier.
5 - 15 February. Rest. Walks. Warm weather. 600 g of bread starting on 11 February. Complaint to Commissar.
16 February. To Regiment HQ. Certifications. At the Chief of Staff. Conversation behind the wall from my complaint. Chief of Staff: "Throw him out"!
17 February. At the Comissar. Good man. "Isn't it cold, come in". Released. To 1st Btn. Shaked my hand.
21 February. Guard duty.
22 February. Chopping wood.
23 February. Porridge, cabbage soup. Comissar at radio booth. Shaked my hand. Departure. Where? 14 km. Handing over the fur coat. I object. 2 km, another two. To 272.
24 February. At Signal Battalion. Club. Cold. Breakfast: water and 200 g of bread. Rest. Forward, refusing. Give me food. I will stay. 10 km at night? 5 hours at freezing cold? No! To 4th unit. Back to Ski Battalion. Night. Hunger. 600 g of dry food. I'm not hungry. Happy.
25 February. First night with full stomach. At the kitchen. A simple trick. I ate until it hurt my stomach. (Promoted ) to Quartermaster! Senior Politruk: "There is work to be done". Three days of rest at medical unit. 100 g of spirit.
26 February. I ate too much. Fats. 800 of bread, 235 of potatoes, 43 of meat, 35 of sugar, 20 of macaroni, 150 of butter!
27 February. Departure to Infantry Regiment 255. Shame that not to the Ski Battalion. Good reception. Sugar - a smoke? The front - danger? Behind the lines? Should I try to get out? I have seen men from the Front. Freezing temperatures scare me. Hunger compels.
28 February. I have eaten too much. Two porridges, two cabbage soups and 600 g of bread during meal. I got two kilograms of bread.
1 March. I have eaten enough bread. Still the same weakness.
2 March. Warm February. Sun, silence. Chopping wood.
3 March. The doctor does not know anything. (He do not sent me to the hospital.)
4 March. Supply - rot place. Cooks gain weight. Soldiers get water. Departure to the battalion.
5 March. At 6th Company. Senior and Junior Commissar are brutal.
6 March. Saturday duty. Too much ammunition (200 pieces). One set of rounds per man per day? Alarm.
7 March. Cleaning trenches. Cold. Quiet. Finns two kilometers from here.
8 March. Cleaning trenches. To sauna. Diarrhea.
9 March. Guard duty. Two men at the time. Diarrhea.
10 March. I am sick. No letters. No opportunity to write. Platoon leader, Staff Sergeant, sits next to his table - he receives no food. Fur coat has been taken away. Cold. Hunger.
11 March. Discussion with the leader of half platoon. Leshenko.
12 March. Freezing temperatures. Assigned to lead the second half platoon.
13 March. Cleaning tank obstacles. I cannot raise my hands, too high. Very cold.
14 March. Platoon's Duty NCO. Also on 15 March. Senior lieutenant at Battalion HQ has leftovers from bread. They receive 40 g more butter. Spirits for recons.
16 March. Doing patrol. Mission is to take a prisoner. 200 meters from Finns. Tired like in 164. 200 - 400 g of bread is not enough. Meat is like rubber. Butter is bad. I am in bad shape.
17 March. Meeting the doctor. Distrustful, but managed to get two days of rest. A boil in the face.
18 March. Junior lieutenant Zverez ordered to work. I have declined.
19 March. Complaint to the Politruk. He ordered to work. I have requested transfer to another platoon.
20 March. Junior lieutenant Zverez deign to grant me two days of rest. The same discussions are present also in here: food, hunger.
21 March. Rest.
23 March. As Company Duty NCO. Battalion commander ordered to keep the places cleaner. Discussion on transfer to more suitable job.
24 March. I have discussed to the Battalion Supply Officer of my illness. Battalion commander is inspecting the kitchen tomorrow. Snow melts. Water.
25 March. Tactical exercise. Cold.
26 March. Company Duty NCO.
27 March. I have done nothing. Breakfast was tossed away. I cannot eat. Bad food.
28 March. Bad food (unclear, on food).
29 March. Cleaning trenches. Finns have noticed us. They shot with mortar. A granade exploded c. a meter from me. Gas masks was broken. Ears ring. I was transferred to another position. Run out of strength.
30 March. Company Duty NCO. Company CO Ogored has forbidden to leave to the Battalion aid station.
31 March. Alarm during the night. I have waited for a change. I did not wanted to go the trench. Sent away. Company CO confiscated my cigarettes. I am sick and weak. Hard to walk. Battalion CO (unclear). New duty post. Finns are active. Bunker was blown up.
1 April. At duty. Cleaning trenches during the night. Assigned to a patrol. Capturing prisoner. Give me food. I cannot walk.
27.-30.1.42. Vartiossa. Pois etulinjasta. Vastuuntunne häviää. [?], kunnostautuminen. Puhtaus korsussa.
31.1-4.2. Kolmannessa patterissa. Eversti Filijonov. Varakas puna-armeijalaisen kustannuksella.
5.2.-15.2. Lepoa. Kävelyä. Lämmin ilma. 11.2. alkaen 600 gr. leipää. Kantelu komissaarille.
16.2. Rykmentin esikuntaan. Todistukset. Esikuntapäällikön luona. Keskustelu seinän takana kantelustani. Esikuntapäällikkö: "Heittäkää hänet ulos!"
17.2. Komissaarin luona. Hyvä mies. "Kyllä on kylmä, tulkaa sisään.". Vapauttaminen. I:een Patl:aan. Tervehti kädestä.
21.2. Vartiossa.
22.2. Halkotöissä.
23.2. Puuroa, kaalisoppaa. Komissaari radiokopissa. Tervehti kädestä. Lähtö. Mihin? 14 km. Turkin luovuttaminen. Panen vastaan. 2 km, vielä kaksi. 272:een.
24.2. Viestipataljoonassa. Kerho. Kylmää. Aamiainen: vettä ja 200 gr. leipää. Lepoa. Eteenpäin, kieltäytyminen. Antakaa ruokaa. Minä jään. 10 km yöllä? 5 tuntia pakkasessa? Ei! 4:een osastoon. Takaisin hiihtopataljoonaan. Ilta. Nälkä. Kuiva muona 600 gr. Ei ole nälkää. Iloinen.
25.2. Ensimmäinen yö kylläisenä. Keittiössä. Pieni temppu. Syönyt niin että vatsa on kipeä. Vääpeliksi! Vanhempi politrukki: "Työtä riittää." 3 päivää lepoa lääkintäosastossa. 100 gr. viinaa.
26.2. Olen syönyt liikaa. Rasvoja. 800 leipää, 235 perunoita, 43 lihaa, 35 sokeria, 20 makaroonia, 150 voita!
27.2. Lähtö JR 255:een. Vahinko ettei hiihtopataljoonaan. Hyvä vastaanotto. Rasvoja, lihaa, leipää? Sokeri - tupakaksi? Etulinja - vaara? Takalinja? Yrittäisinkö pois? Olen nähnyt etulinjan miehiä. Pakkanen pelottaa. Nälkä pakottaa.
28.2. Olen syönyt liikaa. Päivällisen aikana 2 puuroa, 2 kaalisoppaa ja 600 gr. leipää. Olen saanut 2 kg leipää.
1.3. Olen syönyt leipää tarpeeksi. Mutta heikkous niinkuin ennen.
2.3. Helmikuu lämmin. Aurinko, hiljaisuus. Halkotöissä.
3.3. Lääkäri ei tiedä mitään. (Ei lähetä sairaalaan.)
4.3. Huolto - mätä paikka. Keittäjät lihoovat. Sotamiehet saavat vettä. Lähtö pataljoonaan.
5.3. 6. komppaniassa. Vanhempi ja nuorempi komissaari raakoja.
6.3. Lauantain palvelus. Liian paljon patruunoita (200 kpl.). Yksi tuliannos? Taisteluhälyytys.
7.3. Ampumahautojen puhdistusta. Kylmää. Hiljaista. Suomalaiset 2 km:n päässä.
8.3. Ampumahautojen puhdistusta. Saunaan. Ripuli.
9.3. Vartiossa. 2 miestä kerrallaan. Ripuli.
10.3. Olen sairas. Ei ole kirjeitä. Ei ole mahdollisuutta kirjoittaa. Joukkueenjohtaja, ylikersantti, istuu pöydän ääressä - ei saa ruokaa. Turkki otettu pois. Kylmää. Nälkää.
11.3. Keskustelu puolijoukkueenjohtajan kanssa. Leshenko.
12.3. Kova pakkanen. Määrätty toisen puolijoukkueen johtajaksi.
13.3. Hv-esteen puhdistustöissä. En voi nostaa käsiä, liian korkea. Oikein kylmä.
14.3. Joukkueen päivystäjä. 15.3. myöskin päivystäjänä. Pataljoonan esikunnassa yliluutnantille jää leipää yli. Ne saavat 40 gr. voita lisää. Tiedustelijoille viinaa.
16.3.Partiossa. Tarkoituksena vangin otto. 200 m:n päässä suomalaisista. Väsyttää niinkuin ennen 164:ssäkin. 200 - 400 gr. leipää ei auta. Liha niinkuin kumia. Voi huonoa. Olen heikossa kunnossa.
17.3. Lääkärin vastaanotolla. Epäluuloinen suhtautuminen. sain kuitenkin vp:tä 2 päivää. Paise kasvoissa.
18.3. Aliluutnantti Zverev käski työhön. Olen kieltäytynyt.
19.3. Kantelu politrukille. Politrukki käski töihin. Olen pyytänyt siirtoa toiseen joukkueeseen.
20.3. Aliluutnantti Zverez suvaitsi antaa minulle 2 päivää lepoa. Täälläkin samat keskustelut: ruuasta, nälästä.
21.3. Lepoa.
23.3. Komppanian päivystäjänä. Pataljoonan komentaja käski pitää paikat puhtaampina. Keskustelu siirrosta sopivampaan työhön.
24.3. Olen puhunut patl:n huoltopäällikölle sairaudestani. Patl:n komentaja tarkastaa huomenna keittiön. Lumi sulaa. Vettä.
25.3. Taktillinen harjoitus. Kylmää.
26.3. Komppanian päivystäjänä.
27.3. En ole tehnyt mitään. Aamiainen heitettiin pois. En voi syödä. Huono ruoka.
28.3. Huonoa ruokaa (Epäselvää, puhutaan ruuasta.)
29.3. Taisteluhautojen puhdistusta. Suomalaiset ovat huomanneet. Ampuvat heittimellä. Yksi kranaatti räjähti n. 1 metrin päässä. Kaasunaamari meni rikki. Korvat tukossa. Siirrettiin töihin toiseen paikkaan. Voimat loppuvat.
30.3. Komppanian päivystäjänä. Komppanianpäällikkö Ogored on kieltänyt lähtemästä pataljoonan jsp:lle.
31.3. Yöllä hälyytys. Olen odottanut muutosta. En halunnut lähteä taisteluhautaan. Lähetettiin pois. Komppanianpäällikkö takavarikoi tupakka-annokseni. Olen sairas ja heikko. Vaikea kävellä. Pataljoonan komentaja (epäselvä kohta). Uusi vartiopaikka. Suomalaiset aktiivisia. Bunkkeri räjäytetty.
1.4. Vartiossa. Taisteluhautojen puhdistus yöllä. Määrätty partioon. Tehtävä ottaa vanki. Antakaa ruokaa. En jaksa kävellä.

Vaeltaja
Member
Posts: 886
Joined: 27 Jul 2010 20:42

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Vaeltaja » 23 Sep 2011 20:25

Um there is a bit of mistake there - or so it seems -
16.2. Rykmentin esikuntaan. Todistukset. Esikuntapäällikön luona. Keskustelu seinän takana kantelustani. Esikuntapäällikkö: "Heittäkää hänet ulos!"
Todistukset -> witness reports. That seems to be more like tribunal than anything else. Also it seems like he had been condemned of something.
10.3. Olen sairas. Ei ole kirjeitä. Ei ole mahdollisuutta kirjoittaa. Joukkueenjohtaja, ylikersantti, istuu pöydän ääressä - ei saa ruokaa. Turkki otettu pois. Kylmää. Nälkää.
Given the context above it seems more likely that the person who write the diary was not allocated any food.

User avatar
Hanski
Financial supporter
Posts: 1887
Joined: 24 Aug 2002 19:18
Location: Helsinki

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Hanski » 10 Dec 2011 19:34

Close-up of the cap badge of the Red Army from Helsinki War Museum.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 14 Oct 2012 07:24

Soviet Sergeant's diary found from Ladoga Karelia and written during the last day of November and the first days of December 1939. It seems Nekrasov was part of some border guard unit crossing the border around Hyrsylä.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1583111

30 November 1939
1. Our detachment arrived to the border at 9 a.m., III platoon was the first to cross the border and we carefully monitored people crossing it.
2. Artillery fire started at 8.00 a.m. and ended at 8.15 a.m.
3. We dug out a border pole at 9.30 a.m.
4. The other platoons crossed the border at 10 a.m. They crossed roadless forests and swamps during the day and met a first patrol in the evening. They were unable to capture any Finn. The Finns abandoned their weapons, ammunitions, bayonets and clothes and ran away.

1 December. We guarded the whole day at a swampy forest. We camped at forest. All quiet.
2 December. We met the III platoon at the customs. Patrol camped there were our guard had been shot and a group of [?] had wounded (comrade Tjallov). The guard moved.

A. Nekrasov
[A. Nekrasov was a △△△- NCO who died around Korpijärvi on 2 December 1939. Notified by the translator. Translated by 2nd Lt. (Reserve) Wetterstrand]
1939 30/XI
1. Osastomme saapui rajalle klo 9, 3 joukkue ylitti ensimmäisenä rajan ja me vartioimme tarkkaan sen ylikulkua.
2. Tykistöammunta alkoi 8,00 ja päättyi 8,15.
3. ½ 10 vedimme maasta rajapaalun
4. Muut joukkueet ylittivät rajan klo 10 ja kulkivat koko päivän tiettömiä metsiä ja soita myöten ja jo illalla tapasivat ensimmäisen partion, mutta eivät onnistuneet vangitsemaan suomalaisia. Suomalaiset heittivät aseensa, patruunat, pistimet ja vaatteensa sekä luikkivat pakoon.
1/XII. Koko päivän vahdimme suoperäisessä metsässä. Yövyimme metsässä. Kaikki rauhallista.
2/XII. Tapasimme 3. joukkueen tullin luona. Siellä, missä vartiotamme oli ammuttu ja joukko [?] haavoittunut (tov. Tjallov), nukkui partio. Vartio siirtyi.

A. Nekrasov

[A. Nekrasov oli △△△-aliupseeri, joka kaatui 2/XII Korpijärven maastossa. Suomentajan huomautus. Res.vänr. Wetterstrandin suom.]
Last edited by Mangrove on 14 Oct 2012 11:17, edited 1 time in total.

User avatar
Slon-76
Member
Posts: 493
Joined: 02 Sep 2008 16:56
Location: Moscow

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Slon-76 » 14 Oct 2012 09:47

Nekrasov Aleksandr Mikhailovich, 56 separate reconnaissance battalion, 18th rifle division. KIA 02/12/39

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2598
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by John Hilly » 17 Oct 2012 12:25

Great stuff. :D :D :D
Keep up the good work both of you!

Juha-Pekka :milwink:
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 25 Oct 2012 15:20

On one of the undated entries of Oreshin's diary, there is a brief mention of a booby-trapped bicycle. On page 174 of Vihavainen's and Saharov's book Tuntematon talvisota, a GUGB's report (dated 1 December 1939) reports the same kind of trap at the village of "Kuikelo".

From Oreshin's diary:
We often find large numbers of sound and broken bicycle in the road. I should just like to mention one example. A bicycle lying by the roadside. A new German bicycle with its gleaming nickel parts - looks very innocent, but it is connected up to a mine - no comments are needed.

One of our tanks drove over a mine which exploded and threw it four metres into the air: in spite of this it suffered little damage and went on its way. I dream all the time of some way to get hold of a Finnish knife. We are now at the station of Paperi. [...]
Paperi is probably Papero station W of Suvilahti.

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 18 Jan 2014 10:36

Aleksei Stepanovitsh Sergejen was shot in front of the Finnish lines at Valkeasaari on 3 March 1942. A Finnish translation of his diary exists in National Archive folder T 2562/4.

The diary begins on 22 June 1941 and ends on 19 February 1942. The entries are very short and are not kept everyday. He fought from the start of the Finnish offensive in the Carelian Isthmus until he was wounded on 29 August 1941. He was evacuated to Leningrad where he stayed until 26 September. There he was transferred to the front lines as a part of the 1025th Rifle Regiment.

Apparently he petitioned and was granted a transfer first to medical training and then to a reconnaissance section of the 291st Rifle Division in the end of December 1941 and early January 1942.

Mostly he talks about the amount and quality of food and other supplies given to him during different days.

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 31 Dec 2018 22:46

A "memoir" supposedly written by a war correspondent attached to the Soviet 44th Rifle Division advancing along the Raate Road after he was captured by the Finns during the Winter War.

Original in Russian
Finnish Translation

wwl44
Member
Posts: 3
Joined: 16 Dec 2013 17:49

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by wwl44 » 05 Mar 2019 09:32

A "memoir" supposedly written by a war correspondent attached to the Soviet 44th Rifle Division advancing along the Raate Road after he was captured by the Finns during the Winter War.
4 января 1940 г. из Важенваара к фронту 44-й дивизии выехали три военных корреспондента армейской газеты "Героический поход":
Борис Лёвин,
Сергей Диковский
Полянский
В ночь с 5 на 6 января они выехали обратно вместе с комиссаром дивизии Мизиным.
Вот интересно, этот может быть дневник кого-то из них?

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 31 May 2019 17:43

Translated first page from a diary of a "armour instructor" attached to the 1st Company of the Soviet 90th Tank Battalion (of the 20th Heavy Tank Brigade). Like many of the previously published Soviet accounts, he also mentions seeing a lot of German bicycles (around Raivola on 5 December 1939). However, he does not mention any booby traps on them.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

mikkonen1337
Member
Posts: 2
Joined: 27 Feb 2021 07:54
Location: Finland

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by mikkonen1337 » 27 Feb 2021 08:31

Mangrove wrote:
14 May 2008 09:53
Mikko H. wrote:Wasn't Oreshin's diary privately published as an English translation already in 1940?
"This diary was found at Loima during the Finnish-Russian war of 1939-40. It was kept by Politruk Oreshin, who belonged to the 37th Infantry Regiment and later to a detached Ski battalion."

The diary starts on 27th June 1939 and ends on 18th January 1940. The english translation isn't as complete as the Finnish version is.
I'm interested in Oreshin's dairy as well as in it's publication history by Viscount Carlow, but still not sure that this dairy is not a fake. Are you sure that original is in National Finland Archive?

Mangrove
Member
Posts: 1898
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by Mangrove » 28 Feb 2021 15:50

mikkonen1337 wrote:
27 Feb 2021 08:31
I'm interested in Oreshin's dairy as well as in it's publication history by Viscount Carlow, but still not sure that this dairy is not a fake.
I am personally inclined to believe the diary is at least partially real, although some text might have been edited. To write a book for propaganda purposes and only make 150 copies of it in 1941 would have been counterproductive. Also, some of the content, such as the tale of booby-trapped bicycles and "kukushka" on trees, are the same as on e.g. contemporary GUGB's reports which outsiders had no access in 1941.
mikkonen1337 wrote:
27 Feb 2021 08:31
Are you sure that original is in National Finland Archive?
There are a lot of captured Soviet documents and personal diaries at the National Archives of Finland, many of which are not very well represented in the indices. For example, there are "diary entries by a politruk" (politrukin päiväkirjamerkintöjä) from 1941 in folder SArk-1885/16 and "notebook by senior politruk A. V. Burovin" (vanh. politrukki A:V: Burovinin muistivihko) in folder SArk-1808/2.

mikkonen1337
Member
Posts: 2
Joined: 27 Feb 2021 07:54
Location: Finland

Re: The preserved diaries of Soviet soldiers

Post by mikkonen1337 » 28 Feb 2021 18:36

I am personally inclined to believe the diary is at least partially real, although some text might have been edited. To write a book for propaganda purposes and only make 150 copies of it in 1941 would have been counterproductive. Also, some of the content, such as the tale of booby-trapped bicycles and "kukushka" on trees, are the same as on e.g. contemporary GUGB's reports which outsiders had no access in 1941.
First of all Viscount Carlow wasn't an "outsider", he was MI-6 officer with special mission in Helsinki during Winter Was, so he could have an access to such kind of documents. Secondly, he was a polyglot with knowledge of the Russian language.
Carlow was an owner of "Corvinus Press" and all 150 printed copies were not for sell, but presented to different people in Finland (I have copy #63 in my collection and "this copy was to Mrs. Hagsfors..."), so I don't think that "productivity" was important for him. For me it's bit strange that MI-6 officer as gratitude to the Finns who helped him, printed the dairy of Russian, more then this, "politruk" dairy.

Return to “Winter War & Continuation War”