Winter War and Continuation War Music from Finland

Discussions on the Winter War and Continuation War, the wars between Finland and the USSR.
Hosted by Juha Tompuri
User avatar
CanKiwi2
Member
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by CanKiwi2 » 11 Mar 2011 02:00

Kuolemaantuomitun hyvästijättöHalki ilman kuolon kellot hiljaa kumajaa, kun tuonen viikate tuo julma niittää saalistaan.
Nyt murhe raskas sydämiä kaivelee ja polkuja tuonen viitoittaa se kyynelin.

Älä itke äiti kadonnutta lastasi, vaikka sulta riistetty on ainoo turvasi.
Niin huoles heitä, toivees heitä kaikki unholaan. Ja oota kunnes iäisyydes' tavataan.

Hyvästi aatetoverit, te harhailette viel', haaveillen tietä kuljette te aamun koittoon siel'.
Ei tiedä konsa hetki lyö ja silloin koittaa yö. On unikuva elämäin ja raukee työ.

On kumpu metsän siimeksessä, jossa lepäjän. Ja hongat siellä virittävät mulle virsiään.
Ei kelloin ääni häiritse mun ikiuntani. Ei pappein siunausta kaipaa tomuni.

Kun kevät jälleen herättää taas kukat kummullein, niin linnut virttä lohdutuksen mulle laulelee.
Tää alttari on kärsineen ja hauta uupuneen, jonk' kyynelhelmin kukat puhkee ilmoille.

Jos tiedon saat sä armaani mun kuolemastani ja tiedät missä sijaitsee mun lepopaikkani,
niin ruusu veripunainen haudallein istuta. Se kasvaa siinä aatteheni muistona.

OK, I confess, Could not make better sense of it than Google Translate. Its all in the context and I got stuck!

Through the air of death watches silently kumajaa when Mana's scythe will mow cruel prey.
Now the grief and heavy hearts dug trails Mana's pave it with tears.

Do not cry, mother of missing child, even if you got stripped of the one and only secured.
So worrying them, my hope they are all forgotten. And Wait until iäisyydes' is found.

Goodbye ideological comrades, you harhailette Still, dreaming of the way in moving you there, in the morning koittoon '. Does not know Konsa moment strikes, and then comes night. Dreamscapes is elämäin and raukee work.

Is a mound in the forest, where lepäjän. And there hongat excite me hymns.
Does not interfere with my voice clock ikiuntani.
Does not need the priests blessing tomuni.

When spring flowers once again raises the kummullein, so the birds sang a hymn of consolation for me.
TAA is a victim of the altar and the tomb of weary, jonk 'tear-pearls flowers puhkee hae.

If the information for you my dear my death, and you know where is my place of rest,
then blood red roses haudallein put. It grows in aatteheni memory.
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2618
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by John Hilly » 11 Mar 2011 18:45

I'm not trying to re-translate this, but put just some words in:
- watches silently kumajaa when Mana's ~ bells silently tolls when Demise (?) will...
- heavy hearts dug trails Mana's pave ~ heavy hearts dug trails Demise's pave...
- the one and only secured ~ securer
- And Wait until iäisyydes' is found. ~ And Wait until in eternity we meet.
- you harhailette Still ~ you are wandering Still
- in the morning koittoon '. ~ dawn
- Does not know Konsa moment ~ Don't know when moment...
- Dreamscapes is elämäin and raukee work. ~ Dreamscapes is my life and lapses the work.
- Is a mound in the forest, where lepäjän. ~ There is a mound in forest's shadows, where I rest
- And there hongat excite me hymns. ~ And there old pine trees...
- Does not interfere with my voice clock ikiuntani. ~ The Sounds of bells woun't distrupt my eternal sleep.
- Does not need the priests blessing tomuni. ~ Don't need priest blessing my earthly dust.
- When spring flowers once again raises the kummullein, ~ When spring flowers once again arose on my grave,
- TAA is a victim of the altar and the tomb of weary, jonk 'tear-pearls flowers puhkee hae. ~ This altar is of the suffered one and a grave of the weary one, whose tear-pearls blossom flowers out.
- then blood red roses haudallein put. It grows in aatteheni memory. ~ then put blood red rose to my grave. It grows there as a meromy of my conception.

Greets
Juha-Pekka :milwink:
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

User avatar
CanKiwi2
Member
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by CanKiwi2 » 11 Mar 2011 19:26

Thx Juha-Pekka, based on that, does this look like a better translation?

Through the air of death the bells silently toll
When Death’s scythe cruelly cuts down her prey.
Now the grief and heavy hearts
Pave death's trail with tears.

Do not cry, mother of a missing child,
Even if you have been stripped of your security,
No more worrying, my hopes are all forgotten.
Wait until in eternity we meet.

Goodbye my comrades, you are wandering still,
Dreaming of the path we took, in the morning dawn
I will not know when the moment strikes, and then comes night
I lived a dream and now my work ends.

There is a mound in the forest's shadows, where I rest
And there old pine trees sing to me
The sound of bells won't disrupt my eternal sleep
And I need no priest blessing my earthly dust

When spring flowers once again rise on my grave,
They will sing a hymn of consolation for me
This altar is my sacrifice, a grave of the weary one,
Whose tear-pearls blossom out as flowers

If the news comes to you my dear of my death,
And you know where is my place of rest,
Then put a blood red rose to my grave
To grow there as a memory of my birth.
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2618
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by John Hilly » 11 Mar 2011 19:39

I'm an ex-historian and an ex-Blues, Rock and Jazz musician, but no poet! :(
But yes, this new text sounds pretty good to me.

Greets
Juha-Pekka :milwink:
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

Seppo Koivisto
Member
Posts: 756
Joined: 20 Nov 2006 22:49
Location: Finland

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by Seppo Koivisto » 11 Mar 2011 20:46

I think the last word should be ideology instead of birth. The song is a farewell of a red sentenced to death.

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2618
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by John Hilly » 11 Mar 2011 21:07

Or maybe "of my ideal of the world"?

Juha-Pekka
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

User avatar
CanKiwi2
Member
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by CanKiwi2 » 11 Mar 2011 22:08

How about

"Then put a blood red rose on my grave
To grow there in the memory of my beliefs."
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

User avatar
CanKiwi2
Member
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by CanKiwi2 » 12 Mar 2011 20:05

And now a question. Are these two songs from before WW2 or after? Hard for me to tell.

Pohjolan lumiset kalmiston hongat / A Snow-Covered Grave?


Pohjolan lumiset kalmiston hongat, ammuttuin haudoilla vienosti soi.
Vieries kummulle ystävän kyynel, kertoen julmasta vainoojasta.
Harmaa ja hyinen kalmiston hovi, peittävi satoja sankaria.
Kun varhain jo aukes Tuonelan ovi, totellen julmia valkoisia.
Omaisten ei sallittu ruusuja tuoda,aution tyhjille kummuille.
Ei ystävän sallittu sinne tulla, tuskien hetkellä taivaltaa.
Harmaja hauta, mustuva multa, runnellun ruumiin peittävät.
Rinta, mi uhkui nuoruuden tulta, kalmojen maille on kiiruhtanut.
Sankarten lailla te kestitte taiston, puolesta totuuden oikeuden.
Te luotitte veljeysaatteen voittoon ja toivoitte aamua vapaudelle.
Vapauden aamun ei sallittu teidän, teitänne valaista säteillään.
Perinnöksi jätitte lapsille meidän, työn, jonka ostitte verellänne.
Vaan vielä kerran, me suuntaamme tiemme aution tylyille kummuille.
Ruusuista punotun seppeleen viemme, laitamme muistoksi sankarien.

Nordic hongat snowy cemetery, the graves of the acquired shot rang.
Vieries kummulle friend with tears, telling me about the brutal persecution of the ditch.

Gray and glacial cemetery, court, covering hundreds of heroes.
After an early aukes Tuonela door, obeying the cruel white.

Relatives were not allowed to bring roses, desolate empty Kummu for.
Is not allowed there to be a friend, pain at the time of his journey.

Harmaja tomb, blackened earth, mangled body mask.
Chest, mi was exuberant youthful fire, kalmojen countries have been rushed.

Heroes like you stayed the course battle, on behalf of truth and justice.
You stigmas veljeysaatteen victory and the hope for freedom would dawn.

Freedom of the morning is not permissible for you, enlighten yourselves rays.
The legacy you left our children, work, which you bought so dearly? (verellänne)

But once again, we're headed our way for a harsh desert Kummu for.
Roses braided wreaths to export, we put the memory of the heroes.


And this one? Punaorvon vala


On luonto jylhä, rajumyrsky pauhaa ja niin synkkä on toiveitteni maa.
Nyt ryöstettynä ompi multa kaikki, tätä kurjuutta kärsiä mä saan.
Oli mulla ennen pieni kaunis koti, jossa vanhempani mua hoiteli.
Siellä äiti pikkusiskoani kehdossansa helli, tuuditti.
Mutta pommitus sen multa poies ryösti, rajumyrskyt kaatoivat mun kotini.
Lahtareitten luodit isän hengen riisti, murhe hautaan vei mun rakkaan äitini.
Mun isäin lepää sorakuopas tuolla, hän on tutkimatta teloitettuna.
Ja äiti raukka nukkuu nurmen alla rauhallisna uinuu viime untansa.
Heidän haudallensa istutan mä ruusun ja sen kostutan mä kyynelilläni.
Sitä ruusua ei sortovalta kaada, sen puolest' annan vaikka henkeni.
Kerran vielä tullee toisenlainen aika. Kerran sortovalta vahva lannistuu.
Kansa sorrettu rivinsä kun nostaa lahtarit ne silloin kauhistuu.
Silloin köyhä kansa niiltä vallan ottaa. Silloin uusi aika koittaa työläisten.
Silloin poistamme me sortovallan kahleet ja punaorvon valan vannomme.

Nature is wild, fierce tempests rage, and so grim is the land that we want.
Now robbed nicer truffles??? all this misery I get to suffer.

Though I had before a small and beautiful home, where my parents took care of me.
There my little sister's mother cherished and lulled the cradle.

But the bombing of the earth poies??? robbed, severe storms brought down my home.
My father's life has been taken away by the Butchers bullets, the tragedy took my beloved mother to the grave.

My fathers sorakuopas ???-hole resting there, he is inadmissible executed.
Poor sleep and the mother of grass under the peaceful slumbers last untansa.

On their haudallensa (grave?) I will plant a rose and the water it with my tears.
It is not roses in the tyranny pour it puolest "I though my life.

Once more likely to become another kind of time. Once tyranny strong discouraged.
Oppressed nation ranks when they raise the butcher when terrified.

Then the poor people from having power. When the time comes the new workers.
Then we remove the shackles of tyranny and punaorvon sworn vow.

And a request. Can anyone recommend a REALLY good Finnish-English dictionary. The one I have is rather lacking a lot of Finnish words.
Last edited by CanKiwi2 on 12 Mar 2011 20:14, edited 1 time in total.
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

User avatar
Hanski
Member
Posts: 1887
Joined: 24 Aug 2002 19:18
Location: Helsinki

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by Hanski » 12 Mar 2011 20:09

I think this online dictionary is fairly useful:

http://www.sanakirja.org/

User avatar
CanKiwi2
Member
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by CanKiwi2 » 12 Mar 2011 22:16

Hanski wrote:I think this online dictionary is fairly useful:

http://www.sanakirja.org/
Kiitos Hanski

I will try that. It has to be better than the one I picked up here.

Cheers............Nigel
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

Seppo Koivisto
Member
Posts: 756
Joined: 20 Nov 2006 22:49
Location: Finland

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by Seppo Koivisto » 12 Mar 2011 23:26

CanKiwi2 wrote:And now a question. Are these two songs from before WW2 or after? Hard for me to tell.
Pohjolan lumiset kalmiston hongat (Northern snow covered pines of graveyard)
Punaorvon vala (Oath of red orphan)
I think these are post WW2, maybe early 70´s. They were first recorded by KOM-teatteri in 1972 and the composer of Punaorvon vala was born in 1949.

User avatar
Juha Tompuri
Forum Staff
Posts: 11552
Joined: 11 Sep 2002 20:02
Location: Mylsä

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by Juha Tompuri » 13 Mar 2011 00:11

Very impressing work again Nigel.
CanKiwi2 wrote:How about

"Then put a blood red rose on my grave
To grow there in the memory of my beliefs."
Perhaps plant instead of put

Regards, Juha

Vaeltaja
Member
Posts: 886
Joined: 27 Jul 2010 20:42

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by Vaeltaja » 13 Mar 2011 09:42

Some counterweight for the "red songs" posted earlier to this thread...
Silmien välliin

Purely propagandist song from war time... Probably shouldn't translate it...

Philip S. Walker
Member
Posts: 1113
Joined: 06 Jan 2011 17:44

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by Philip S. Walker » 13 Mar 2011 14:26

Reminds me of this from an old Tom Lehrer song:

Remember the war against Franco
That's the kind where each of us belongs
Though he may have won all the battles
We had all the good songs! :D

User avatar
CanKiwi2
Member
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Winter War and Continuation War Music from Finland

Post by CanKiwi2 » 13 Mar 2011 15:00

Kiitos Seppo, Juha, Vaeltaja

I will give the WW2 propaganda a try Vaeltaja - I was after the Red songs as a counterpose to those earlier more white-sounding songs but the timeframe was wrong. Ah well, I think Philip said it - except some of those White songs ARE pretty good. Anyhow, songs from the post-war period are too late really.

Cheers...............

(is there a Finnish equivalent for Cheers?)
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

Return to “Winter War & Continuation War”