Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Discussions on the Winter War and Continuation War, the wars between Finland and the USSR.
Hosted by Juha Tompuri
User avatar
CanKiwi2
Financial supporter
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Mannerheim's Order of the Day #7 21-Dec-1939

Post by CanKiwi2 » 30 Sep 2011 20:54

[quote="Vaeltaja"]Again, to be honest, surprisingly good translation.[quote]

:D Thx Vaeltaja, surprised me too, I thought my translation was worse than that.

And now a question to anyone. There were 2 words I just couldn't match up - "joidoen" and "suoritettavaksemme." Could someone tell me how they translate? :?

...............Nigel
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

Anne G,
Member
Posts: 710
Joined: 02 Jan 2007 15:02
Location: Espoo, Finland

Re: Mannerheim's Order of the Day #7 21-Dec-1939

Post by Anne G, » 30 Sep 2011 21:03

Vaeltaja wrote: Quote from my earlier post... (slightly edited) 'vapaussota' ~ direct translation 'War of Freedom' or 'War of Liberty', the actual word is somewhat 'loaded' right wing term. Granted am not certain if the term was 'right wing' term in the interbellum or did it came bad only after the war. When the truth... um... evil things could no longer be spoken of expansionistic... er... peace-loving Soviet Union. :roll:
Vapaussota was the official term before the wars, so all the victors, i.e. bourgeois people used it. See titels of all books. The Communists spoke of luokkasota (class war) and, if I remember right, i]Kansalaissota[/i] (war of citizens) was originally used by the Social Democrats. In inoffical speech, it was often called kapina (rebellion).

From the 60ies on, kansalaissota became more and more popular, at first with "vapaussota-kansalaissota" and then alone. Nowadays, sisällissota (civil war) is a common term.

Vaeltaja
Member
Posts: 886
Joined: 27 Jul 2010 20:42

Re: Mannerheim's Order of the Day #7 21-Dec-1939

Post by Vaeltaja » 30 Sep 2011 21:19

:D Thx Vaeltaja, surprised me too, I thought my translation was worse than that.

And now a question to anyone. There were 2 words I just couldn't match up - "joidoen" and "suoritettavaksemme." Could someone tell me how they translate? :?

...............Nigel
'Joiden' (~ whose) - genetive plural form of 'joku' (some one).

'Suoritettavaksemme' - suorittaa (to perform, to fulfill), suoritettava (apparently, according to wiktionary, nominal form of passive participle of suorittaa), -kse = translative, -mme = 1. plural. In essence something akin to '(became) for us to fulfill/perform'. EDIT: Its part of Finnish syntax called 'lauseenvastike' or 'clause substitute' (?) in which whole clause (subordinate clause) is actually sort of embedded into a single verb that usually has very distinctive structure.

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2606
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by John Hilly » 01 Oct 2011 11:27

CanKiwi2 wrote:Jouluna, rauhan juhlana, lahetan tervehdykseni kaikille eri rintamilla sankarilli sesti taisteleville joukoillemme, joidoen voimakkaan suojan takana tanakin kohtalokkaana hetkena kansallemme on joulurauha turvattu. / On Christmas, the feast of peace, I send my greetings to all our troops fighting heroically on the many different fronts, giving thanks for their strong protection at this fateful time so that our nation can experience a secure Christmas.
My try: "On Christmas, on the feast of peace, I send my greetings to every troops fighting gallantly at all separate fronts, behind whose strong protection, even at these fateful times, our nation's Chirismas peace is secured."

BTW, Nigel, you could use the "Omega-option" of this POST A REPLY-box to get scandinavian Ä,Å,Ö:s shown in your messages. It is a bit irritating to read Finnish text without the "Ääkköset"! :)

With best regards
Juha-Pekka :milsmile:
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

User avatar
CanKiwi2
Financial supporter
Posts: 1016
Joined: 26 Nov 2010 15:48
Location: Toronto, Canada

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by CanKiwi2 » 01 Oct 2011 11:45

John Hilly wrote:BTW, Nigel, you could use the "Omega-option" of this POST A REPLY-box to get scandinavian Ä,Å,Ö:s shown in your messages. It is a bit irritating to read Finnish text without the "Ääkköset"! :)

With best regards
Juha-Pekka :milsmile:
Hey, thänks for pointing thät out, I had no idea - never even looked at that öption.

Cheers.............Nigel
ex Ngāti Tumatauenga ("Tribe of the Maori War God") aka the New Zealand Army

Mangrove
Member
Posts: 1920
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Mangrove » 01 Oct 2011 12:27

Some of the missing Orders of the Day can be found from book Puhtain Asein: Suomen Marsalkan päiväkäskyjä vuosilta 1918-44. I will start from Winter War.

No 3. 11 December 1939.
Eilen kävi pääministeri tutustumassa puolustusvoimien toimintaan ja esiintoi Tasavallan Presidentin sekä Hallituksen onnittelut ja kiitoksen puolustusvoimille niistä ankarista torjuntataisteluista, joita joukkomme ovat käyneet näinä kymmenenä ensimmäisenä sotapäivänä maahan tunkeutuvia vihollislaumoja vastaan.
Kymmenen ensimmäisen sotapäivän kuluttua kiitän puolustusvoimiamme tämän ankaran rajaseudulla käydyn taistelukauden kauniista suorituksista.
Lausun Taipaleenjoen sitkeille puolustajille tunnustukseni ja kiitän Muolaan ryhmää Ahijärvellä suoritetun ripeän vastahyökkäyksen johdosta.
Eversti T a l v e l a n ryhmää kiitän sen rohkeasta ja päättäväisestä esiintymisestä Tolvajärven ankarissa taisteluissa, samoin kiitän kenraalimajuri T u o m p o n ryhmää sitkeästi ja taitavasti suoritetusta puolustuksesta.
Erikoisesti lausun tunnustukseni siitä erinomaisesta taisteluhengestä ja taitavuudesta, jolla ilmavoimat ja ilmatorjuntajoukot ovat vihollisen ilmahyökkäykset torjuneet.
Kehoitan asianomaista päällystöä esittämään palkittavaksi ne sotilaat, jotka tähän asti käydyissä taisteluissa ovat kunnostautuneet siten, että heille voidaan antaa vapaudenmitali tai vapaudenristin ritarimerkki.

Mannerheim
No 33. 9 March 1940.
Tasavallan Presidentiltä olen saanut seuraavan sähkösanoman: Syvästi kiitollisena siitä sankarillisuudesta ja uhrivalmiudesta, jota puolustusvoimamme ovat osoittaneet koko sodan ajan taistellessaan taitavan johtonne alaisena moninkertaista hyökkäävää vihollista vastaan, lähetän Teille, Herra Sotamarsalkka, ja kauttanne puolustusvoimillemme, urhoollisille upseereille sekä uskomatonta kestävyyttä osoittaneille sotilaille, kunnioittavan tervehdykseni.
Venäläisen 18. divisioonan ja sen avuksi rientäneen 34. hyökkäysvaunuprikaatin äskeinen tuhoaminen ovat uutena todistuksena armeijamme johdon ja sotilaitten verrattomasta sankarillisuudesta puolustaessaan oikeuksiamme ja itsenäisyyttämme.

Mannerheim

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2606
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by John Hilly » 01 Oct 2011 12:50

CanKiwi2 wrote:Hey, thänks for pointing thät out, I had no idea - never even looked at that öption.
A good one, Nigel!
Remember the "Tyrmääjä"! Nobody else knows... 8-)

But otherwise:"Ceterum censeo Carthaginem esse vincendum ..."

Cheers
Juha-Pekka :milsmile:
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

Mangrove
Member
Posts: 1920
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Mangrove » 03 Oct 2011 14:42

Having gone through Winter War, I'll select few interesting ones from Interim Peace. One peculiar phenomenon to all Mannerheim's Orders of the Day is that he uses very long sentences!

No 38. 24 March 1940.
Yli satapäiväisen, ankaran sodan jälkeen on Suomi solminut rauhan. Yksimielisenä ja valmiina kaikkiin uhrauksiin tarttui kansamme aseisiin puolustaakseen elämänsä kalleimpia arvoja: kunniaansa, vapauttansa ja länsimaista sivistystään. Se on ollut pakotettu luovuttamaan ylivoimalle osia rakastamastaan isänmaasta, sen kyliä ja kaupunkeja on poltettu ja hävitetty, mutta sen rohkeutta ei ole lannistettu, vaan pystyssä päin seisoo kansa armeijan takana, armeijan, joka lukemattomissa taisteluissa on vuodattanut vertaan, mutta jota vihollisen valtavat voimat eivät ole lyöneet.

Teille vapaaehtoisille, jotka maiden ja merien takaa olette rientäneet avuksemme, jättäen kotinne ja isänmaanne valmiina uhraamaan henkenne täällä Pohjolan hangilla, tahdon armeijan ja omasta puolestani lausua hartaan kiitoksen. Päätöksenne todistaa, että rinnassanne sykkii jalo sydän, joka on johtanut Teitä liittymään aseveljiksenne, kun idän laumat vyöryivät yli rajojemme. Se, että vain osa ehti mukaan aseleikkiin, ei vähennä tekonne arvoa.

Tervehdin Teitä, ruotsalaiset, joiden kanssa me vuosisatojen niin monilla taistelukentillä olemme jakaneet monien voittojen kunnian, mutta myös monen tappion katkeruuden. Kunniakkaan nimenne arvoisina Te nytkin tuhatlukuisina olette rientäneet rinnallemme antaen meille arvokkaan apunne. Että tämä apu Ruotsille on ollut sydämen asia, siitä on todistuksena kaikissa muodoissa saamamme tuki, joka avokätisesti on meille annettu, usein ehkä oman turvallisuuden uhalla.

Tervehdin Teitä norjalaiset, jotka vapailta tuntureiltanne olette kiiruhtaneet Pohjolan vapautta puolustamaan. Tervehdin Teitä, tanskalaiset, jotka sama tunne rinnassanne olette uhmanneet lumet ja kylmät ollaksenne miehinä mukana Pohjoismaiden veljessarjassa.

Veriheimolaisemme Tonavan lakeuksilta ovat myös kuulleet sotatorvemme kutsun, ja vuosituhannen takaa on taas madjaarin miekka kohotettu suomalaisen säilän rinnalle.

Tervehdin Teitä, belgialaiset ja ranskalaiset, ja Teitä Ison Britannian miehet, jotka huolimatta omasta uhastanne olette tulleet meitä auttamaan.

Lausun myös kiitokseni kaikkien muiden kansallisuuksien pojille, jotka lippujemme alla ovat valmistautuneet rintamillamme taisteluun. Kansalaisiamme valtamerten takaa ja heimoveljiämme Kauko-Karjalasta kiitän sydämestäni.

Tänä aikana, jolloin häikäilemätön väkivalta uhkaa heikompien vapautta raskaammin kuin milloinkaan ennen, polkien tulella ja miekalla jalkoihinsa miespolvien työn saavutukset sivistyksen ja kehityksen vainioilla, ja jolloin pienten kansojen elämä on vaarassa, olette Te kaikki todistaneet, että vielä on miehiä, joille jalot aatteet ja usko elämän suurimpiin arvoihin on johtavana kannustimena.

Olkoon täällä solmimamme aseveljeys omiaan rakentamaan yhteisymmärrystä ja lähentämään Teidän kansojanne Suomen kansaan, jonka kiitollisuuden ja kunnioituksen tunteet aina tulevat seuraamaan Teitä.

Mannerheim
No 82. 21 June 1940.
Amerikan suomalaiset vapaaehtoiset

Kotiutessanne nyt syntymämaanne puolustusvoimien palveluksesta lähetän Teille tervehdykseni!
Te olette valtameren takaa saapuneina rohkaisseet kansaamme ja siten osoittaneet, että suomalaiset ympäri maailmaa ovat koettelemuksissa yhtä jakamatonta kansaa ja että he kaikki aina ovat valmiit suojaamaan esi-isiltä perityn suomalaisen elämän tyyssijaa.

Kiitän tammikuusta lähtien taisteluihin osaaottaneita urheita ulkosuomalaisia. Kiitän Amerikan Suomalaisten Legioonaa, joka suoritti ansiokasta vartio- ja rajansuojaamispalvelusta. Kiitän Teitä kaikkia, merentakaisia kansakuntamme jäseniä ja myös riveissänne olleita vieraita aseveljiä, osoittamastanne uhrimielestä.
Olkoon tieto velvollisuutenne täyttämisestä Teille kalliina muistona. Emme koskaan unohda Teidän miehekästä tekoanne.

Mannerheim

Mangrove
Member
Posts: 1920
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Mangrove » 06 Oct 2011 05:10

No 4. 7 July 1941.
Tänä maailmanhistoriallisena ajankohtana seisovat saksalaiset ja suomalaiset jälleen - kuten Suomen vapaussodan aikana v. 1918 - rinta rinnan taistelutovereina bolshevismia ja Neuvostoliittoa vastassa.
Saksalaisten joukkojen taistelu Pohjolassa Suomen vapaussoturien rinnalla tulee uusimaan ja syventämään vanhaa ja vakaata aseveljeyttä ja ikiajoiksi murskaamaan bolshevismin vaaran sekä takaamaan kansoillemme onnellisen tulevaisuuden.
Olen ylpeä siitä, että Saksan sodan johto on käytettäväkseni asettanut kokeneen 163. Divisioonan. Suomen puolustusvoimain ylipäällikkönä lausun divisioonan komentajan, kenraaliluutnantti E n g e l b r e c h t i n ja hänen urhoolliset joukkonsa tervetulleiksi Suomen sotanäyttämölle.
Tämä kunniakas aseveljeys tulee kannustamaan joukkojani taistelussa yhteistä vihollista vastaan.

Mannerheim

User avatar
John Hilly
Member
Posts: 2606
Joined: 26 Jan 2010 09:33
Location: Tampere, Finland, EU

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by John Hilly » 06 Oct 2011 10:30

Thanks again, Martti!
These OODs are really oldfashinioned language, with lots of Swedishims making them clumsy and hard to translate.

Juha-Pekka
"Die Blechtrommel trommelt noch!"

Sitaví
Member
Posts: 2
Joined: 18 Oct 2011 04:36

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Sitaví » 18 Oct 2011 04:59

Hey new to this Forum. I tried posting a thread and it seems it didnt post, so here goes this...

I am working on a Quarter Paper for my High School, and I am looking for Primary Documents, specifically on tactics by the Finnish Army during the Winter/Continuation/Lapland wars. Are there any relevant Orders of the Day Mannerheim wrote that someone would mind posting here and/or translating (I could always run it through Google Translator once found) regarding the Mannerheim line, tactics, details of battles, the molotov cocktail, etc? Or are there any other good Primary Documents that you all could maybe post instead?

===
Thanks for your help! :D

Mangrove
Member
Posts: 1920
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Mangrove » 30 Jun 2012 08:50

This was not an Order o the Day but rather a petition to the officers of the Finnish Defence Forces to continue fighting after the fall of the Mannerheim Line in hope of salvation by foreign troops and aid:
Luottamuksellinen

Puolustusvoimiemme upseereille

Olen antanut käskyn puolustuksemme siirtämisestä Kannaksella uusiin taempana oleviin varustettuihin asemiin. Puolustusjärjestelmämme on pakko perustua näin perättäisten asemien mahdollisimman pitkäaikaiseen puolustamiseen, kunnes odotettavissa olevat apuvoimat antavat mahdollisuuksia aktiivisempaan toimintaan.

Määräämieni uusien asemien hallussapito on ehdottomasti välttämätöntä jo senkin vuoksi, että saadaan aikaa niiden takana olevien asemien linnoittamiseen tarpeeksi lujiksi.

Jokainen Kannaksen taisteluihin osaaottanut tietää, mitä tavattomia tappioita viholliselle ovat tuottaneet jatkuvat hyökkäykset jo ensimmäistä varsinaista puolustusasemaamme vastaan, sekä että näiden tappioiden toistuminen yhä uusien puolustusasemiemme edessä tulee tyrehdyttämään vihollisemme hyökkäysvoiman.

Mitä sitkeämmin puolustuksemme kussakin asemassa suoritetaan, sitä varmmemmat ovat mahdollisuutemme myöskin jatkuvan ulkomaisen avun saamiseen, josta jo saapuneiden apuvoimien ja aseistuksen lisäksi on tulossa sekä miehiä, että satoja tykkejä, satoja lentokoneita ja ilmatorjunta-aseita. Puolustusmahdollisuuksiemme lisääntyminen lähitulevaisuudessa on niin huomattava, että aihetta minkäänlaiseen toivottomuuteen ei ole olemassa ja luonnollisesti kaikki sekä sotilas- että hallintoviranomaisemme, samoinkuin koko kansammekin tekevät kaikkensa rintamatoiminnan tukemiseksi ja helpottamiseksi. Myöskin täydennystä on kiirellisesti ohjattu joukko-osastoihin.

Kansamme koko tulevaisuus on nyt vaakalaudalla. Vain meidän kestävyytemme ja uskollisuutemme voi sen pelastaa.

Olen vakuutettu, että jokainen upseeri täyttää tehtävänsä.

17.2.1940.
MANNERHEIM


Swing
Member
Posts: 224
Joined: 03 Sep 2011 17:22
Location: St. Petersburg, Russia

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Swing » 17 Jan 2015 15:46

Does anybody know details of Mannerheim's visit to Terijoki dated 8.10.1941 (SA-kuva 55948). Thanks in advance.
55948.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Swing
Member
Posts: 224
Joined: 03 Sep 2011 17:22
Location: St. Petersburg, Russia

Re: Mannerheim's Orders of the Day and Travels

Post by Swing » 18 Jan 2015 07:05

Details were found in HQ war diaries (Päämaja 1941-1941 (20809). Can anybody make some adds?

Return to “Winter War & Continuation War”