Digitized National Defence University publications & theses

Discussions on the Winter War and Continuation War, the wars between Finland and the USSR.
Hosted by Juha Tompuri
Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 15 Dec 2016 18:33

- Ilmatähystyspalveluksesta alueelliseen ilmavalvontaan: Suomen ilmavalvonnan kehittäminen 1930-1942 ["From Fixed Air Surveillance to Territorial Air Surveillance: The Development of Finland's Air Surveillance between 1930 and 1942"]
Mangrove wrote:Räjähtävää tyhjyyttä: sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa ["Exploding Wilderness - Guerrilla-type Activity in Finnish Military Theory and Art"]
Now also in English: Exploding Wilderness: Guerrilla-type Activities in the Finnish Art of War

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 22 Apr 2017 09:02

- R. Arimo. Suomen Puolustussuunnitelmat 1918-1939. ["Finland's Defence Schemes 1918-1939"].

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 10 Jun 2017 07:34

The National Archives of Finland has started to digitise the theses of Sotakorkeakoulu ("The Military Academy"), the predecessor of the National Defence University.

- http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=392763.KA
- Paavo Talvela's thesis on "possibilities for a Finnish offensive north of Lake Ladoga" written in 1926.

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 18 May 2019 18:23

- Suomen historian dokumentteja 2 ("Documents from the Finnish History, Part II"). WWI era documents start at page 345. WWII era documents start at page 431.


Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 28 Dec 2019 11:10

- Ylijohdon reservi: suomalaisen panssaritaktiikan vuosisata ("High Command's Reserve: Century of Finnish Armoured Tactic")
- Tulisuluista tappioiden tuottamiseen: vuosisata suomalaista ilmatorjuntataktiikkaa 1919-2019
("From Barrages to Causing Losses: Century of Finnish Anti-Aircraft Tactic 1919-2019")
- Alivoimaisen taktiikka: suomalaisen taktisen ajattelun tarkastelu ("Tactic of Underdog: Examining the Finnish Tactical Thinking")
This research looks at what effect did articles and opinions published in Finnish military press have on the development of Finnish tactics, from the Finnish Civil War until the the territorial defence concept in the end of the 1970s.
- Räjähtävää voimaa 1: suomalaisen pioneeritaktiikan kehittyminen itsenäisyyden aikana ("Exploding Power 1: The Development of Finnish Engineer Tactics during the Period of Independence")
- Räjähtävää voimaa 2: suomalaisen pioneeritaktiikan kehittyminen itsenäisyyden aikana ("Exploding Power 2: The Development of Finnish Engineer Tactics during the Period of Independence")

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 17 Apr 2020 16:47

- Salatun tiedon tuottajat: Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys 1918-1939 ("The Development of the the Finnish Military Attaché Organization 1918 - 1939")

- Vaiettu Suomen silta: Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton varalta vuosina 1930-1939 (The Silenced Bridge of Finland: Secret Military Cooperation between Finland and Estonia Against the Soviet Union, 1930-1939)

- Lehdistösensuuri jatkosodassa: sanan valvonta sodankäynnin välineenä 1941-1944 ("Censorship of the Mass Media as a Part of the Security Policy during 1941-1944")

- Yhdysvaltain lehdistö ja Suomen kriisi: keväästä 1941 Pearl Harboriin (The U.S. Press and the Finnish Crisis, 1941)

- "Suomi sitoutuu hajottamaan...": järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella (The Dissolution of Organisations during the Finnish "Years of Danger")

- Keskustajääkäri Aarne Sihvo (Middle-of-the-Roader : General Aarne Sihvo (1889-1963) and the Interaction between the Finnish Armed Forces and Democracy)

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 12 Dec 2021 15:51

Translation of Military Museum publication 2/1999:

- Submarine Vesikko
- Das U-Boot Vesikko
- サブマリン Vesikko

- Suomen ja Saksan merivoimien yhteistoiminta jatkosodassa: merisotatoimien suunnittelu ja toteutus vuosina 1941–1943 ("Co-Operation Between the Finnish and German Navies in the Continuation War - Planning and Implementation of Naval Operations in 1941–1943")

- Kaksoisagentit radioaalloilla: suomalaisten radioharhautustoiminta 1941-1944 ("Double agents on Radio Waves: Finnish Radio Diversion Activities in 1941-1944")

- Rynnäkkötykkipataljoonan ja jalkaväen yhteistoiminta Talin-Ihantalan taistelussa 1944 ("Co-operation between the Assault Cannon Battalion and the Infantry at the Battle of Tali-Ihantala in 1944")

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 24 Mar 2022 18:49

- Vesikuljetukset Suomen sotaponnistusten tukena toisen maailmansodan aikana: laivamiesten ja ahtaajien talvi- ja jatkosota ("Water Transport in Support of Finland's War Efforts during the Second World War: the Winter and Continuation War of Shipmen and Stevedores")

- Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana: siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina (Development of the Finnish Transport System under the Civilian and Military Authorities during the Second World War)

Mangrove
Member
Posts: 2001
Joined: 25 Dec 2004 01:33

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Mangrove » 26 Mar 2023 15:08

- Suomalaiset sota-alukset 1918-1927 (Finnish Navy's First Decade)

- Saadun tiedon muokkaajat: Päämajan tiedustelutoimisto viholliskuvan muodostajana 1939-1944 ("Intelligence Office of the General Headquarters and the Enemy Situation Picture in 1939-1944")

- Suojeluskuntalaiset - keitä he olivat?: vapaaehtoisten maanpuolustajien sosiaalinen kerrostuneisuus 1917-1944 (The Civil Guard volunteers - Who were they? The Social Strata of Voluntary Defenders of the Nation 1917 - 1944)

Seppo Koivisto
Member
Posts: 755
Joined: 20 Nov 2006 22:49
Location: Finland

Re: Digitized National Defence University publications & theses

Post by Seppo Koivisto » 18 Aug 2023 08:47

Suomen jatkosota 1940-luvun kansainvälisen oikeuden näkökulmasta by Lauri Hannikainen (Finland's Continuation War from the 1940's International Law Perspective), only in Finnish. https://www.doria.fi/handle/10024/187693

An article in English by the same author:
Finland's Continuation War (1941-1944): War of Aggression or Defence? War of Alliance or Separate War? Analyzed from the International - Especially Legal - Perspective. https://researchportal.helsinki.fi/en/p ... r-defence-

Return to “Winter War & Continuation War”