Could someone identify this gun?

Discussions on the fortifications, artillery, & rockets used by the Axis forces.
wotan
Member
Posts: 77
Joined: 03 Dec 2002 22:13
Location: Norway

Could someone identify this gun?

Post by wotan » 16 May 2003 21:09

Image

Image

Image


These pictures were taken from a WW2 coastal fortress in Bud, Norway. It is not the original gun :/

I have some more pictures from the trenches and underground tunnels buildt around this gun as well as several firing positions and lookout post. If u are interested ill post them as well.

wotan
Member
Posts: 77
Joined: 03 Dec 2002 22:13
Location: Norway

Post by wotan » 16 May 2003 21:14

This is the probably the command bunker

Image

Image

Again.. got some more.. let me know.

User avatar
Erik E
Member
Posts: 4517
Joined: 11 Mar 2002 22:26
Location: Stavanger, Norway

Post by Erik E » 16 May 2003 22:05

Hallo!

I think this is a 15cm/45 Sk L/45 probably in a MPL C/14 mounting?
(MPL=Marine pivot lafette)

It looks like the shield could be lifted by the barrel, right? In that case, it is a modified version of the ww1 design........

How did this end up there!???

The bunker looks like a R-636 (fantastic camo! :D )
I would love to see more photos!

Btw, this battery is on my "visit list" for September 2003 :)

Erik E

User avatar
Korbius
Member
Posts: 1795
Joined: 30 Sep 2002 23:53
Location: DC

Post by Korbius » 16 May 2003 22:45

I don't know, but somehow it resembles the French 15cm cannons that were also present in the bunkers along the normandy coast :?

User avatar
Erik E
Member
Posts: 4517
Joined: 11 Mar 2002 22:26
Location: Stavanger, Norway

Post by Erik E » 16 May 2003 23:03

You can still see the rails which was used to turn the original K416(f).


Any news from the mailman Korbius? :wink:

Erik

wotan
Member
Posts: 77
Joined: 03 Dec 2002 22:13
Location: Norway

Post by wotan » 17 May 2003 10:24

Unfortunatelly all the guns and stuff are not original. The place looks like a bizare mix of guns and equipment from all times and places. Too bad they didnt keep the old gun.

Actually the AAA was used several times although the main gun was never fired during the war.

wotan
Member
Posts: 77
Joined: 03 Dec 2002 22:13
Location: Norway

Post by wotan » 17 May 2003 10:30

Here is some more.. hope ppl are not using 56k modems ;)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

User avatar
Ike_FI
Member
Posts: 578
Joined: 04 Dec 2002 21:32
Location: Helsinki. Finland

Post by Ike_FI » 17 May 2003 13:31

Fantastic pictures! Unfortunately I can't locate Bud on my map, where's the place?

wotan
Member
Posts: 77
Joined: 03 Dec 2002 22:13
Location: Norway

Post by wotan » 17 May 2003 17:01

The place is about 50k north west from Molde, Norway.More information. Unfortunatelly its in norwegian.. ill translate (or Erik can :) ) if any of you english speaking ppl are interested.


Historikk
Etablering:
Tyskerne kom til Bud og Ergan i begynnelsen av mai 1940. Planleggingen av fortet ble gjort i løpet av kort tid og ble ikke endret siden. Marinen og hæren var ansvarlig for utbyggingen.
Utplassering av artilleriet:
I april 1941 ble Heeresküstenartillerieabteilung 486, med sine selvstendige batterier satt opp i Berlin. Et av disse batteriene, Heeresküstenbatterie 996, med sine 4 kanoner ble fordelt til Bud.
Utbygging:
Utbyggingen av fortet begynte senvåren 1941, men byggingen av tunneler og standplasser begynte noe senere. Kommanodsentral, operasjonsrom etc. ble sprengt ut i fjell. Arbeidet med utbyggingen ble avsluttet i april 1943.
Vedlikehold og utbedring:
Frem mot krigens slutt fortsatte utbedringen av kystfortet, som nå var en del av et omfattende forsvarssystem som gikk fra Petsamo til Spanskekysten. Ergan Kystfort var slik en del av "Atlanterhavsvollen".
Avvikling:
Fra mai til november 1945 ble fortet demontert. Våpen og ammunisjon ble dumpet i havet, og brakkene med inventar solgt.

Våpen og utrustning
Hovedskytset:
Bestod av 6 kanoner av fransk opprinnelse (krigsbytte fra felttoget i Frankrike i 1940). Den tyske betegnelsen var 15,5 cm K 416 (f). Kanonrøret var 4,95 cm langt og kanonen hadde en rekkevidde på 17.000 m. Kanonen var egentlig en feltkanon, men ble montert på dreielavett for bruk mot sjømål.

Nærforsvar:


2 stk. 5cm KwK i sokkellavett
1 stk. Skoda 4,7 cm Pak 36 bunkerkanon
1 stk. 3,7 cm KwK
2 stk. 4,7 cm Pak (panzerabwehrkanone)
1 stk. bombekaster av fransk opprinnelse
1 stk. bombekaster av tysk opprinnelse
2 stk. mitraljøser av norsk opprinnelse
30 stk. flammekastere (Flammwerfer 41)
2 stk. 150 cm lyskastere.
Det var to lyskastere på 150 cm i diameter som hadde tilknytning til Ergan Kystfort. De stod oppmontert et stykke fra fortet, fordi tyskerne regnet med at det første de allierte ville bombe, var lyskasterne. De hadde en rekkevidde på 22 km, og en lysspredning på 10 meter. De ble drevet av et aggeregat med en effekt på 28kW. Det er fortalt at under monteringen av en av lyskasterne, en kald vinterkveld med falmmende nordlys over himmelen, kom en luring fra Bort til tyskerne, pekte mot nordlyset og sa: "Se, nå er engelskmennene kommet med blitz for å ta dere". Hvorpå tyskerne rettet lyskasterstrålen og skyts mot nordlyset og fyrte av.

Luftforsvar:


4 tyskproduserte luftvernkanoner (Flak 38)

Sjøforsvar:


Sjøvarslingsradar (FuMO 3) for marinen.
Radaren som hørte til fortet var en sjøvarslingsradar for marinen. Den var opprinnelig tenkt montert oppe på Ergan, men fordi den ville komme i kanonenes siktelinje, og fordi den krevde en viss høyde over havet for å virke, ble den plassert i Kjeksa, ca 2 km øst for Ergan. Radaren var en overflatevarslingsradar for marinen og hadde opprinnelig stått på et krigsskip.

Bemanning og kommandoforhold
Batterier:
Normal oppsetning: 2 offiserer, 13 underoffiserer og 52 mannskap. I tillegg kom 20 infanterister - totalt ca. 90 mann.
Flyvarsling:
8 soldater fra Luftnachrichtengruppe som var beordret til Ergan ved varslingsoppgaver.
Organisasjon Todt:
40 mann, konstruksjons- og byggeoppdrag
Sjøvarsling:
Marinen hadde et ukjent antall sambandspersonell fra Krigsmarinen som bemannet sjøvarslingsradaren i Kjeksa.
Krigsfanger:
I skolehuset var det 110 polske fanger, og på bedehuset 40 russiske fanger. (Bemanningen varierte fra 300 til 350 soldater).

Selv om kystbatteriet var et hærkystbatteri, var det kommandomessig underlagt "Seekommando Molde", når det gjaldt operasjoner mot sjømål. Under operasjoner på land, var batteriet underlagt sjef for infanteridivisjonen, som var stasjonert på Dombås.

Fangene
Selv om tyskerne hadde en egen bygge- og konstruksjonsgruppe til utbyggingen av "Festung Bud", så benyttet de krigsfanger til å gjøre det tunge manuelle arbeidet. Tyskernes rå behandling av fangene vakte avsky blandt befolkningen i Bud. Fangene, 110 polakker og 40 russ, levde og ble behandlet som dyr. De to fangegruppene måtte bo hver for seg. Kom de sammen ble det slagsmål. Plakkene ble derfor innkvartert i skolen, mens russerne fikk bo på bedehuset.

Mange av fangene var svært fingernemme. De laget fint utskjært trearbeid som de brukte til bytte for bl.a. mat og sigaretter. Byttehandelen var ikke alltid like enkel. De som kastet mat til fangene når de gikk forbi, kunne risikere å bli straffet hvis dette ble oppdaget, men ikke alle tyskere reagerte like sterkt på dette. Det fantes de som snudde ryggen til under byttehandelen og lot som om de ikke så noe... Mange av disse fangearbeidene kan man idag se utstilt i museumsdelen av Ergan Kystfort.

User avatar
Ike_FI
Member
Posts: 578
Joined: 04 Dec 2002 21:32
Location: Helsinki. Finland

Post by Ike_FI » 17 May 2003 18:39

wotan wrote:
More information. Unfortunatelly its in norwegian.. ill translate (or Erik can :) ) if any of you english speaking ppl are interested.
Thanks for the additional info, as I can read Swedish there was not much I couldn't understand/conclude, except this one:
2 stk. mitraljøser av norsk opprinnelse
I've visited Ålesund and Åndalsnes, so I've been actually quite close to that site! Never knew about the Div. being positioned at Dombås.

Did you notice if there is much left of these:
Kommanodsentral, operasjonsrom etc. ble sprengt ut i fjell.
It's quite surprising that the weaponry was dumbed into the sea after the war, one would think that there was need for scrap metal.

User avatar
Erik E
Member
Posts: 4517
Joined: 11 Mar 2002 22:26
Location: Stavanger, Norway

Post by Erik E » 18 May 2003 14:28

2 stk. mitraljøser av norsk opprinnelse
This means "2 heavy MG`s of Norwegian origin"


Kommanodsentral, operasjonsrom etc. ble sprengt ut i fjell.
Means :

Commandpost and op-room was blasted into the rocks = (they were placed in tunnels inside the mountain instead of bunkers)Erik

User avatar
Ike_FI
Member
Posts: 578
Joined: 04 Dec 2002 21:32
Location: Helsinki. Finland

Post by Ike_FI » 18 May 2003 22:22

Thanks for the translation help, Erik!

By the way, can you tell if Norvegian transport infrastructure was in any significant scale developed by the Germans (assumingly in practise by the POW workforce) elsewhere than in the very north of the country during the war - tunnels dug, railways built?

User avatar
Erik E
Member
Posts: 4517
Joined: 11 Mar 2002 22:26
Location: Stavanger, Norway

Post by Erik E » 18 May 2003 22:54

tunnels dug, railways built
Not so much roads, but the Germans expanded the railways a lot!

They built what we call "Sørlandsbanen" which connects Stavanger to Kristiansand.(280Km) There were also a lot of smaller railway projects......
The Germans had a unit called "Eisenbahnbaustab Norwegen" made for these projects.

In addition, they built several airports, and those who existed in 1940, were expanded.

Erik

User avatar
Korbius
Member
Posts: 1795
Joined: 30 Sep 2002 23:53
Location: DC

Post by Korbius » 18 May 2003 23:32

Erik E wrote: Any news from the mailman Korbius? :wink:
That damn mailman, making me all anxious and nervous, he hasn't come yet :x I can't wait until that piece of norwegian history gets in my hands :P :D

User avatar
Erik E
Member
Posts: 4517
Joined: 11 Mar 2002 22:26
Location: Stavanger, Norway

Post by Erik E » 18 May 2003 23:39

tunnels dug, railways built
Found some more numbers:

The germans built 450Km new railway, additional 450Km`s were converted to wider gauge. 210Km of old railway got electrical wireing added. In 1944, there were allmost 20000 men working in various railway projects......

As for roads, 1350 Km new road was built.(3,2% of all roads in Norway 1945)

Erik

Return to “Fortifications, Artillery, & Rockets”