Full List of the Swedish Officers in Ottoman Army

Discussions on the final era of the Ottoman Empire, from the Young Turk Revolution of 1908 until the Treaty of Lausanne in 1923.
User avatar
Chavusch
Member
Posts: 81
Joined: 25 Aug 2006 16:30
Location: Walnut CA USA

Full List of the Swedish Officers in Ottoman Army

Post by Chavusch » 25 Jan 2007 02:21

1.DÜNYA SAVAŞINDA
TÜRKİYE VE İRAN’DA GÖREVLİ
İSVEÇLİ SUBAYLAR VE İSVEÇLİLER KONUŞUYORSAVAŞ ÖNCESİ İRAN’DA BULUNAN VE İRAN JANDARMA TEŞKİLATINI EĞİTMEKLE GÖREVLİ OLUP SAVAŞ SIRASINDA ALMANLARA YARDIM EDEN VEYA ALMAN BİRLİKLERİNE KATILAN İSVEÇ'Lİ SUBAYLAR
İran kendi Jandarma ve Polis teşkilatını kurup geliştirmek için 1911 yılından itibaren İsveçli subayları ülkesine davet eder. Bir kısmı 1924 yılına İran’da kalan bu subayların eğittikleri birlikler ve yetiştirdikleri askerler daha sonra İran şahının ordusunun çekirdeğini oluşturacaklardır. 1911-1924 yılları arasında 49 subay ve 5 astsubay toplam 54 askeri personel İsveç tarafından İran’a yollanır.
Birinci dünya savaşında Almanya’ya sempati duyan İsveç savaşa katılmaz fakat İran’ki subaylarını 1915 ortasına kadar orada tutar. 1915 ortasında ise bu subayları bir taraftan İsveç’e geri çağırırken, diğer taraftan da İran’da kalmak isteyen subayların orada kalabileceklerini bildirir. Bu karardan sonra Almanya bu subayları kendi tarafına çeker ve İsveçliler Alman ordusuna katılırlar. İran’da Alman Konsolosu sıfatını taşıyan fakat aslında Alman Teşkilatı Mahsusası subayı olan ajanlar, bu İsveçli subaylara ve idaresi aldındaki Jandarma birliklerine kuzeyde Ruslara karşı, güneyde İngilizlere karşı çeşitli, sabotaj ve halkı isyana kışkırtma görevleri verirler. İran ve Afganistan’daki operasyonlarda görev alırlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Irak’ta da bulunurlar. Almanların planladıkları bu operasyonları Alman ve İsveçli subaylar ortak yürütürler. Ayrıca işlerine gelmeyen İran hükümetini de bir darbe ile düşürme girişiminde bile bulunurlar. Bu darbe girişimi başarısız kalır. Bunun üzerine Rus yanlısı bir İran hükümeti başa gelir. Daha sonra Rusların saldırılarına karşı koyarlar, fakat başarılı olamazlar. Bir kısmı Ruslara tutsak olur ve sürülür sonra kaçarak ülkeleri İsveç’e geri dönerler. Diğer bir bölümü de Türk ve Alman özel birlikleri ile birlikte çarpışarak Türkiye’ye geri çekilir ve Türkiye üzerinden 1916 ortalarında ülkelerine dönerler.
Birinci Dünya savaşında İran’da bulunurken Alman ordusuna katılan bu İsveçli subaylar ve İran ordusundaki son rütbeleri şöyle: 17 subay, 3 Astsubay ve 2 polis şefi toplam 22 kişi.
Albay Gustav Laurentius Edwall 1. Dünya savaşında İran’daki İsveçli subayların komutanı
Albay Per Ludwig NYSTRÖM Önce Almanlar hesabına çalışır, sonra taraf değiştirerek Rus ve İngilizlerin tarafına geçer, sonra kitap yazar
Albay Tage Fredrick GLEERUP
Binbaşı Gustav Hjalmar PRAVITZ, Türkiye’de bulunur, gazetelere makale ve kitap yazar.
Binbaşı Per Anders Eric FRICK
Binbaşı Knut Knutsson KILLANDER
Binbaşı Jean Bernhard SONNESSON
Binbaşı Philip Fredrick DE HIERTA
Binbaşı Nils Robert Arthur ÅNGMAN
Binbaşı Joseph Emanuel POUSETTE
Binbaşı Tor Harald LUNDBERG
Binbaşı Helge Gunnar KÄLLSTRÖM
Binbaşı Nils DE MARÉ
Binbaşı Nils NORDQUIST Veteriner
Yüzbaşı Yngve Napoleon ÖRTENGREN
Yüzbaşı Eric Gustav HELLEMARK
Yüzbaşı Ernst Einar FOSSELIUS
Astsubay Magnus ERIKSSON
Astsubay Carl SCHILLER
Astsubay Arvid SVENSSON

Binbaşı Abraham Edward ERICSSON Atlı Polis Şefi
Petrus Leopold BJURLING Polis Şefi
KAFKASYA, İRAN, DAĞİSTAN, AZERBEYCAN VE AFGANİSTAN'DA
HALKI RUSLARA VE İNGİLİZLERE KARŞI
İSYANA KIŞKIRTMAK VE SABOTAJLAR YAPMAK İÇİN
ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI CİHAD PLANI GEREĞİ
ALMAN KONSOLOSLARININ HAZIRLADIĞI VE
ALMAN TEŞKİLATI MAHSUSASININ UYGULADIĞI
VE ALMANLAR, AVUSTURYALILAR, MACARLAR VE TÜRKLER
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER

Müslüman Gürcüleri, Kafkas halklarını, İran, Afganistan ve Orta Asya halklarını İngiliz ve Ruslara karşı kışkırtıp ayaklandırmak amacıyla, 1914 yılından itibaren Kafkasya, İran ve Afganista'a seferler hazırlanmış, bu seferlere Türklerin yanında, İstanbuldaki Alman Büyükelçiliği kadrosundan Türkiye'de Alman konsolosluklarında Yardımcı Konsolos olarak görevli Alman Teşkilatı Mahsusasının subayları komutanlık yapmışlardır.
Bu kışkırtma operasyonları yöneticisi İstanbul'daki Alman askeri ataşesi Albay von Leipzig, onun bir kaza kurşunu ile Türkiye'de ölmesinden sonra Yarbay Otto von Lossow'dur. Konsoloslukta çalışmasına rağmen Yarbay Lossow Dışişleri bakanlığına bağlı değil, doğrudan Alman genelkurmayına ve Alman Kayserine bağlıdır. Lossow'un aynı Deniz Ataşesi Humann gibi Enver Paşa'yla çok yakın ve samimi bir ilişkisi vardır. Balkan savaşlarında benzer deneyimleri kazanan Süvari Yüzbaşı Kaspar Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos Kasım 1914'den itibaren bir kaç aylığına İstanbul'daki Alman büyükelçiliğinde görevlendirilir. Yüzbaşı Preysing'in önerisi üzerine Üsteğmen Max Erwin von Scheubner-Richter (Daha sonra 9.11.1923 yılındaki NAZİ'lerin lideri Adolf Hitler'in Münih'te yaptığı darbe girişimi sırasında yardımcısı, darbe sırasındaki çatışmada Polis tarafından vurularak öldürülür. Bu darbe teşebbüsü sırasında Otto von Lossow'un da ikircikli bir rolü vardır.) Teğmen rütbesiyle asıl mesleği mühendislik olmasına rağmen savaş gönüllüsü olarak Türkiye'ye gelir. Kendisine yine savaş gönüllülerinden Teğmen Paul Leverkühn (Savaş sonrası Alman gizli istihbarat subayı olarak görevini sürdürür.) emir subayı olarak eşlik edecektir. Ayrıca Teğmen Karl Gustav Leverkühn'de(kardeşi) bu gelen gönüllü gurubunun içindedir. Scheubner-Richter'e verilen görevlerden biri de önce Preysing için düşünülen görevdir. Bakü'den Rusya'ya petrol akımını engelleyici sabotajları gerçekleştirmek, Bakü'den Tiflis'e giden petrol boru hattını tahrip etmek. Bu işlerin hareket noktası için Erzurum kenti merkez olarak seçilir. Erzurum'daki Alman Konsolosu Anders Rusya'da iken casusluk şüphesiyle tutuklanınca, Erzurum'a konsolos olarak petrol uzmanı Teğmen Dr. Paul Schwarz ajan olarak atanır. Scheubner'in, bu işlerde Konsolos-ajan Schwarz'la çalışması tasarlanmaktadır. Fakat konsolos Schwarz İstanbul'a dönünce kendisine ayrıca Erzurum 2. Konsolosluğu görevi verilir. Berlin'de kararlaştırılan bu kışkırtma hareketlerinin yöneticisi olarak Yüzbaşı Graf von der Schulenburg (kendisi savaş başlangıcında Tiflisteki Alman konsolosu idi) görevlendirilir. Kendisinin emir subayı İstanbul Moda'da Arkeolog olarak çalışan Teğmen Dr. Martin Schede' dir. Dr. Schede 1915-1917 yılları arasında bütün Orta, Kuzey ve Doğu Anadolu’yu dolaşır, Gürcü birliklerini eğitir. Gürcü lejyonunun hekimi Hekim Yüzbaşı Dr. Stoffels, savaş gönüllülerinden Dr. Schmidt ve Teğmen Moser, İstanbul'dan Alman Askeri Heyetinden Teğmen Thiel, Astsubay Schlimme (eskiden Konsolos Anders'in hizmetinde) Scheubner'in gurubuna katılır. Seferin Türk gurubunun başı ise İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerinden Ömer Naci Bey'dir. Gurup sefere çıktıktan sonra Yüzbaşı von der Schulenburg Erzurum'da Konsolosluk görevini üstlenir. Alman Konsolosu Schulenburg bir taraftan Erzurum'dan kışkırtma va sabotaj işlerini planlarken, öte taraftan Trabzon'da Gürcü gönüllülerden bir birlik hazırlamaya girişir. İran üzerine gidecek birliklere geçici bir süre için Albay Adolf Friedrich sonra Binbaşı Graf Kanitz-Tahran'daki Alman Askeri ataşesi, İran milliyetçilerini kışkırtmakla görevlendirilir- komuta eder. Graf Kanitz bir darbe girişimi hazırlar ve İran şahını Alman nüfuzuna sokmak ister. Bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanır.

Albay Bopp, Binbaşı Raith, Binbaşı Fritz Klein(16 kişilik bir gurupla İran'ın Karun bölgesindeki işlenmiş petrolü etkisiz etmek için yola çıkar, Klein'in bu gurubunda Teğmen Andreas Reul, Teğmen Hauck, Teğmen Stern de görev alır), Yüzbaşı Schenker, Yüzbaşı Walker, Üsteğmen Hugo Erdmann, Teğmen Hans Lührs, Teğmen Vincenz Müller(ileride Korgeneral olur) Hekim Binbaşı Dr.Ilberg de bu birliklerde çarpışırlar. Belucistan’a giden gurubun başı, Prof. Dr. Erich Zugmayer. Ayrıca Evison, Griesinger, Lisstock bu gurupta. İran jandarmasını eğitmek için orada bulunan İsveçli Subaylar'da bu göreve dahil edilirler. Bu İsveç'li subaylardan bazıları şunlar: Binbaşı Lundberg(Yusufabad’daki İran jandarma birlikleri komutanı), Binbaşı Ericsson, Binbaşı Kaellstroem, Binbaşı Sonesson. 8. Ordu'dan İran içine giren kuvvetlere Binbaşı Gottschalk ve Binbaşı Althaus komuta ederler. Bu subaylar(gönüllüler-kışkırtıcı ajanlar) özel kuvvetler toplayarak, Kafkasya'dan Afganistan'a ve Yemen'e kadar olan bölgede kutsal cihat çıkarmak ve yöre halkını İngilizlere isyana kışkırtmak amacıyla yola çıkar. Bu subaylara gidilen yörelerdeki Alman konsolosluk görevlileri de yardımcı olurlar. Örneğin İran Golf Körfezinde bulunan Buşir kentindeki Alman Konsolosu Üsteğmen Wilhelm Wassmuss emrindeki birliklerle ve altın vererek satın aldığı aşiretlerle İngilizlere karşı harekete geçer ve güney Batı yönünde ilerler. Wassmuss’un yanında Dr.Lenders’de var. Şiraz ve Buşir’de sabotaj faaliyetlerinde bulunur. Kuzey İran’daki çete faaliyeti ve aşiretleri altınla satın alma görevini ise Yüzbaşı Schünemann(Tebriz Konsolosu) üstlenir. Daha sonra İran’daki bu işleri ayarlamak için Paşa-I Özel güçlerinin başında özel bir görevle Yarbay Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg 6.Ordu dahilinde Bağdat’a göderilir. Kendisine emir subayı Süvari Yüzbaşı Schölvinck eşlik eder. Fakat Halil Paşa Herzog’u bir nedenle İran’a sokmaz. Sonra İran işlerinin başına Binbaşı von Kiesling getirilir. Almanların planladığı sonunda İran seferi başarısızlıkla biter ve daha da kötüsü İngiliz ve Rusların ilerlemesi ile Bağdat’ın da kaybına zemin hazırlar.

Basra’ya Süleymen Askeri bey komutasında giden gurupta Pilot Teğmen Hans Lührs, Teğmen Schadow, Teğmen Müller ve Avusturyalı Teğmen Back bulunmuktadır. Bunlar Şat ül Arab’a mayın döşemekle görevlendirilir.

Doğu'ya doğru(Afganistan'a) ise şu subaylar giderler. Binbaşı von Stotzingen, Binbaşı von Versen, Deniz Yüzbaşı von Möller, Yüzbaşı Oskar Ritter von Niedermayer, Yüzbaşı Werner Otto von Hentig(Konsolos), Yüzbaşı Schünemann(Konsolos), Yüzbaşı Bletcher, Üsteğmen Prof. Dr. Tafel Coğrafya uzmanı, Yüzbaşı Prof. Dr. Erich Zugmayer Zoolog, bir ara İsfahan Konsolosluğunu üzerine alır. Yüzbaşı Prof. Dr. Fritz Frech Geolog, Üsteğmen Voigt, Deniz Yüzbaşı Curt/Kurt Wagner, Yüzbaşı Prens 31. Heinrich von Reuss(Tahran Büyükelçisi), Hekim Yüzbaşı Dr.Carl Becker, Dr. Georg Berghausen, Teğmen Erik Bohnstorff, Teğmen Consten, Teğmen Fasting(telsizci), Teğmen Friedrich, Teğmen Walter Isinger, Teğmen Hans Jacob, Teğmen Jaurich, Teğmen Peter Paschen(Paaschen), Teğmen Wilhelm Paschen, Teğmen Dr. Preusser, Hekim Teğmen Dr. Roland Schacht, Teğmen Ferdinand Seiler(Basra’da konsoloslukta görevli)Prof. Schröder, Prof. Wilde, Teğmen Stern-Rubarth, Teğmen Waldmann, Teğmen Wedig, Teğmen Winckelmann Ayrıca'da Sudan ve Habeşistan'a da bir gurup gönderilir. Mirza Küçük Han’ın yanına giden gurupta ise şu subaylar var: Deitag, Grützmacher, Dr, Hoffmann, Kinasch, Kohler, Neumann, Schneider, Slivatski, Strick, Deniz Yüzbaşı Fritz Weidig, Fritz Wetmer. Bir grup ta Mısır’a gider. Osmanlı Ordusu Şubat ayında Sina’da ilerlerken, Ordunun kurmay başkanı Kress’in yanında yine istihbaratçı, Arap uzmanı eski Kahire konsolosu Teğmen Dr. Curt Max Prüfer bulunmaktadır.

Deniz Yüzbaşı von Hilgendorf Alman büyükelçisi Wangenheim’den özel emirle Eylül ayı içinde Suveyş kanalında İngilizlere karşı sabotajlar için yola çıkar. Fakat resmen savaş balmamadığı için Türkler tarafından bu plan farkına varılarak engellenir. Sonra Filistin’de kendine ait özel çete-birliği kurar ve Disiplinsizlik ve emirlere itaatsizlik nedeniyle geri gönderilir. Yine Suveyş kanalında İngilizlere karşı Yüzbaşı Hans Erich von Tzschirner Tzschirne özel çete-birliği kurar. Binbaşı Schmitt-Kolbow Rum çetelerle ve asker kaçakları ile mücadelede Yüzbaşı Schüler von Krieken Ege adalarına yapılan harekatlarda süvari, Yüzbaşı Linsmayer Ege adalarına yapılan harekatlarda görev alırlar.Binbaşı Lierau Ege'de İzmir körfezi açıklarında Kösten adasından gelen Rum çetecilere yapılan harekata komuta eder. Bunlar arasında Üsteğmen Heniz Missuweit, denizci Üsteğmen Diesinger Yüzbaşı Manouschek (Avusturyalı) vardır. Akdeniz'de Meis adasından gelen çetecilere karşı yapılan harekata Binbaşı Schmidt Kolbow, Yüzbaşı Schüler, Yüzbaşı Ittmann, Üsteğmen Hasselberg(er) katılırlar

Albay von Leipzig,
Albay Adolf Friedrich
Albay Bopp,
Albay Heller Avusturyalı
Albay Max Haase İran’da makinalı tüfek birlikleri komutanı, İran’a Almas silahları satınalınmasından sorumlu

Yarbay Otto von Lossow
Binbaşı Georg Graf von Kanitz-Podangen Bağdat,Tebriz, Tahran, Kermanşah ve Burudşirt, Yusufabad’da
Binbaşı Eberhard 1916’da 6. Ordu’da Topçu İran Kasrı Şirin’de, Şahraban’da mücahid komutanı
Binbaşı Raith,
Binbaşı Fritz Klein Güney İran’da Basra bölgesinde İngilizlere karşı sabotaj faaliyetleri
Binbaşı Hekim Dr. Ilberg
Binbaşı Gottschalk
Binbaşı Althaus
Binbaşı von Stotzingen, Arap ayaklanmasını engellemek için ayrıca Yemen’e oradan Sudan’a gider.
Binbaşı von Versen

Yüzbaşı Schenker,
Yüzbaşı Walker,
Yüzbaşı Kaspar Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos
Yüzbaşı Graf Friedrich Werner von der Schulenburg
Yüzbaşı Hekim Dr. Stoffels
Yüzbaşı von Möller, Denizci
Yüzbaşı Oskar Ritter von Niedermayer, Bağdat üzerinden, Afganistan seferi komutanı
Yüzbaşı Werner Otto von Hentig Konsolos- Afganistan seferinde,
Yüzbaşı Prof. Dr. Erich Zugmayer Zoolog, İsfahan Konsolosluğunu üzerine alır
Yüzbaşı Max Otto Schünemann, İran Kermanşah’ta menzil komutanı ve Konsolos, Sultanabat’ta konsolos
Yüzbaşı Hans Erich vo Tzschirner Tzschirne 1915-1917 Irak ve İran'a geden askeri heyet üyesi, 6.Orduda, Akaba kentinin komutanı
Yüzbaşı von Mühlenfels 1915-1917 Irak ve İran'a geden askeri heyet üyesi
Yüzbaşı von Abel, süvari Halep’te Menzil subayı süvari, ayrıca 1916’da İran seferinde görevli
Yüzbaşı Maschmeier İran seferiyle Kermanşah'a, Hanekin’e
Yüzbaşı Prof. Dr. Fritz Frech Jeoloji ve madencilik uzmanı, bölge ile ilgili kitap yazar

Üsteğmen Prof. Dr. Tafel Coğrafya uzmanı önce 1916’da Halep’te sonra Afganistan seferinde
Üsteğmen Eugen Ludwig Müller Binbaşı Fritz Klein’in kurmayında mühendis
Hekim Üsteğmen Dr. Friedrich Niedermayer, Yüzbaşı Oskar Ritter von Niedermayer’in kardeşi, İran’da ve Afganistan seferinde
Üsteğmen Günter Voigt,
Üsteğmen Curt/Kurt Wagner.
Üsteğmen Hugo Erdmann, Hamadan’da
Üsteğmen Hans Lührs, pilot
Üsteğmen Uth İran’da Kisri’deki gönüllülerin komutanı, ayrıca bölgedeki kömür madenlerinin korumasından sorumlu
Üsteğmen Wilhelm Wassmuss İran Buşir’de konsolos
Üsteğmen Dr. Helmuth Listemann İran’da Konsolos
Üsteğmen Wilhelm Litten İran’da Konsolos
Üsteğmen Kurt Wustrow İran’da Konsolos, sonra Musul’da konsolos

Teğmen Vincenz Müller
Teğmen Paul Martin Leverkühn(Leverkuehn)
Teğmen Karl Gustav Leverkühn ( Paul’un kardeşi)
Teğmen Max Erwin von Scheubner-Richter
Teğmen Dr. Martin Schede (Arkeolog) Giresun ve yöresinde Gürcüleri yetiştiren ajan
Teğmen Dr. Paul Schwarz Petrol uzmanı Erzurum konsolosluğunda ajan
Teğmen Dr. Schmidt
Teğmen Louis Mosel Samsun’daki Alman konsolosluğunda görevli ajan
Teğmen Thiel
Teğmen Dr. Curt Max Prüfer Kahire’de konsolos, istihbaratçı 28.Ağustos’ta Almanya’dan yola çıkarak Istanbul’a gelir. Görevi Türkleri bir ana savaşa sokmak için süveyş kanalında operasyonları, Mısır’da cihat ayaklanması görevini üstlenmiştir. Kendisine Teğmen Robert Mors yardımcı olacaktır.
Teğmen Dr. Curt Max Prüfer Kahire’de konsolos, istihbaratçı 28.Ağustos’ta Almanya’dan yola çıkarak Istanbul’a gelir. Görevi Türkleri bir ana savaşa sokmak için süveyş kanalında operasyonları, Mısır’da cihat ayaklanması görevini üstlenmiştir. Kendisine
Teğmen Robert Mors Prüfer’le birlikte çalışırlar.
Teğmen von Blücher 1/1916 Derzor üzerinden Bağdat’a gider, Musul’da konsolos
Teğmen Rudolf Nadolny Musul’da konsolos, Kermanşah’ta konsolos
Teğmen von Friesen-Miltitz İran’daki çapışmalarda hayatını kaybeder
Teğmen Franz Litten konsolosluk görevlisi, Konsolos Üsteğmen Wilhelm Litten’in kardeşi
Teğmen Friedrich Neumann İran’da Tebriz ve Urmia’da, sonra Afganistan seferinde
Teğmen Alfred Voss İran’da Tebriz ve Urmia’da
Teğmen Carl Wolfinger Bağdat’ta ve İran’da
Teğmen Winkelmann Bağdat ve İran’da afganistan seferinde
Teğmen Moritz İran Hamadan’da
Teğmen Weber İran Hamadan’da
Teğmen Back İran seferiyle Kermanşah'a
Teğmen Hauck İran seferiyle Tahran’a, Binbaşı Georg Graf von Kanitz-Podangen’in emir subayı
Teğmen Oehlmann İran seferiyle Tebriz ve Kermanşah’ta
Teğmen Joel Irak ve İran’da
Teğmen Leube İran’da
Teğmen Reuther İran’da
Teğmen Dr. Stern-Rubarth Irak ve İran’da
Teğmen Gondos Macar mühendis, Suveyş kanalında sabotaj işlerini yönetir

User avatar
Chavusch
Member
Posts: 81
Joined: 25 Aug 2006 16:30
Location: Walnut CA USA

Post by Chavusch » 25 Jan 2007 02:32

Albay --------Colonel
Yarbay ------Lieutenant col.
Binbasi------ Major
Yuzbasi----- Captain
Ustegmen--First Lieutenant
Tegmen------ Second lieutenant

Hekim ------ Med.Doc.
Makineli tufek ----- Machine Gun

User avatar
Peter H
Member
Posts: 28628
Joined: 30 Dec 2002 13:18
Location: Australia

Post by Peter H » 25 Jan 2007 04:31

Thanks.

Can you translate?

These are the Swedish officers in Persian service?

http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=111036

Tosun Saral
Member
Posts: 4073
Joined: 02 Nov 2005 19:32
Location: Ankara/Turkey

Post by Tosun Saral » 26 Jan 2007 00:53

Dear Sarge,
I wrote in onother chapter :
"Very good Sarge but you musst translate at least the ranks and posts."

and you answered:

"at least 230 million Turks speak Turkish..they can understand and Germans hosting 5 millions alte kameradan right? so Turkish is second language In Germania...I assume they could find translater near by...others have to wait a little I`ll do translate for them , just matter of time "

I thank you for translating the ranks and posts this time. But what I want to remind you My Brother that although there are 230 million Turks speak Turkish, there are
1 000 000 000 who speak another languages. One of our tasks is to translate Turkish sources into foreign language to let other people to understand us better. Otherwise as a Turkish saying "We play with our own tunes" Let us play the others with us. You are giving very good information. I get them and thank you. But our friends dont understand. One of our mischanges is that there are a little Turkish articles, sourses translated into foreign languages. eg. Armenians have millions of pages in the web. Can you give me 10 Turkish web pages giving counter informatin in foreign language?
Please be a good boy and write in English? We will all be your obediant freind.

Tosun Saral
Member
Posts: 4073
Joined: 02 Nov 2005 19:32
Location: Ankara/Turkey

Post by Tosun Saral » 26 Jan 2007 01:06

The article of Sarge consists of two parts:
1st part beginns with SAVAŞ ÖNCESİ İRAN’DA BULUNAN VE İRAN JANDARMA TEŞKİLATINI EĞİTMEKLE GÖREVLİ OLUP SAVAŞ SIRASINDA ALMANLARA YARDIM EDEN VEYA ALMAN BİRLİKLERİNE KATILAN İSVEÇ'Lİ SUBAYLAR
(The swedish officers in Iran before WW1 who were responsible to educate and drill Gendarmeri. The names of officers who joined to German units or helped)
Last edited by Tosun Saral on 26 Jan 2007 18:17, edited 1 time in total.

Tosun Saral
Member
Posts: 4073
Joined: 02 Nov 2005 19:32
Location: Ankara/Turkey

Post by Tosun Saral » 26 Jan 2007 01:08

The article of Sarge consists of two parts:
1st part beginns with SAVAŞ ÖNCESİ İRAN’DA BULUNAN VE İRAN JANDARMA TEŞKİLATINI EĞİTMEKLE GÖREVLİ OLUP SAVAŞ SIRASINDA ALMANLARA YARDIM EDEN VEYA ALMAN BİRLİKLERİNE KATILAN İSVEÇ'Lİ SUBAYLAR
(The swedish officers in Iran before WW1 who were responsible to educate and drill Gendarmeri. The names of officers who joined to German units or helped)
1nd part:
KAFKASYA, İRAN, DAĞİSTAN, AZERBEYCAN VE AFGANİSTAN'DA
HALKI RUSLARA VE İNGİLİZLERE KARŞI
İSYANA KIŞKIRTMAK VE SABOTAJLAR YAPMAK İÇİN
ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI CİHAD PLANI GEREĞİ
ALMAN KONSOLOSLARININ HAZIRLADIĞI VE
ALMAN TEŞKİLATI MAHSUSASININ UYGULADIĞI
VE ALMANLAR, AVUSTURYALILAR, MACARLAR VE TÜRKLER
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER

stevebecker
Member
Posts: 1444
Joined: 01 Jul 2006 03:04
Location: Australia

Post by stevebecker » 26 Jan 2007 01:52

Mates,

Yes I agree with my mate Tosun here.

While I now have an understanding of the Turkish Rank structure, I am still not OK with the units and formations in Turkish.

Teğmen Alfred Voss İran’da Tebriz ve Urmia’da

So I know that this man is a 2/Lt Alfred Voss and he was in some unit in Iran the rest of thr details are lost to me and us?

Cheers

S.B

Tosun Saral
Member
Posts: 4073
Joined: 02 Nov 2005 19:32
Location: Ankara/Turkey

Post by Tosun Saral » 26 Jan 2007 18:24

Sorry something was wrong with my computer:
2nd part:
KAFKASYA, İRAN, DAĞİSTAN, AZERBEYCAN VE AFGANİSTAN'DA
HALKI RUSLARA VE İNGİLİZLERE KARŞI
İSYANA KIŞKIRTMAK VE SABOTAJLAR YAPMAK İÇİN
ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI CİHAD PLANI GEREĞİ
ALMAN KONSOLOSLARININ HAZIRLADIĞI VE
ALMAN TEŞKİLATI MAHSUSASININ UYGULADIĞI
VE ALMANLAR, AVUSTURYALILAR, MACARLAR VE TÜRKLER
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER

English:
The tasks that were realized by Germans, Austrians Hungarians and Turks to sabotage, to revolt and riotthe natives againts British and Russians in Caucasus, Iran, Azerbaycan, Afganistan which was worked and planned by German Foreign Office and implicated by German consulates and German Special Orgazization.


Teğmen Alfred Voss İran’da Tebriz ve Urmia’da
Lt. Alfred Voss sabotaged in Tebriz and Urmia in Iran.

PS: ....'da/de means in .....
Iran'da = in Iran
Ankara'da
Turkiye'de
Ingiltere'de
Avusturalya'da

stevebecker
Member
Posts: 1444
Joined: 01 Jul 2006 03:04
Location: Australia

Post by stevebecker » 27 Jan 2007 01:10

Mate,

Very tricky of the Germans to use Sweds to play the terrorist in an islamic counrty, almost a hundred years before the present maddness.

The worm certainly does turn.

S.B

Tosun Saral
Member
Posts: 4073
Joined: 02 Nov 2005 19:32
Location: Ankara/Turkey

Post by Tosun Saral » 27 Jan 2007 21:25

Dear Steve I would say:
Very tricky of the British to use Lawrence to play the terrorist in an islamic counrty againts islamic brothers, almost a hundred years before the present maddness. Before Lawrence all was quite in Ottoman controlled Arabia, Irak, Palastine, Lebanon and Syria. Since The Turk returned home there is no peace.
I agree with your "present maddness". There will no more peace in poor Irak for the next 100 years. The poor Iraki children will not be able to educate in the next 100 years.

[email protected]
Member
Posts: 204
Joined: 01 Jul 2006 10:09
Location: EURASIA

Post by [email protected] » 28 Jan 2007 07:40

"Albay --------Colonel Miralay
Yarbay ------Lieutenant col. Kaymakam
Binbasi------ Major Binbasi
Yuzbasi----- Captain Yuzbasi
Ustegmen--First Lieutenant Mulazimievvel
Tegmen------ Second lieutenant Mulazimisani

Hekim ------ Med.Doc.
Makineli tufek ----- Machine Gun
"


There was also a rank between Binbasi ( Major) and Captain (Yuzbasi): KOLAGASI (Adjutant Major)

A.K.

User avatar
Chavusch
Member
Posts: 81
Joined: 25 Aug 2006 16:30
Location: Walnut CA USA

Post by Chavusch » 05 Feb 2007 23:02

Dear Tosun and Forum Kamaraden

[u]
I thank you for translating the ranks and posts this time. But what I want to remind you My Brother that although there are 230 million Turks speak Turkish, there are
1 000 000 000 who speak another languages. One of our tasks is to translate Turkish sources into foreign language to let other people to understand us better. Otherwise as a Turkish saying "We play with our own tunes" Let us play the others with us. You are giving very good information. I get them and thank you. But our friends dont understand. One of our mischanges is that there are a little Turkish articles, sourses translated into foreign languages. eg. Armenians have millions of pages in the web. Can you give me 10 Turkish web pages giving counter informatin in foreign language?
Please be a good boy and write in English? We will all be your obediant freind[/u]
[b]IT WAS JUST A JOKE :( [/b]

[size=18]U guys all right but trust me that aint any time for all this translating job if some days in the future I would like to share my private collection pics and written tech& historical observations of the Ottoman -Turk and republic era of the over 250 pcs. Turk bayonet and some other interesting edged mil. weapons but again no time ! .. just working mad as 24/7 ...... sorry guys, but I belive that some other JohnyTurcs can do that specilay time rich veterans [/size]

Return to “The end of the Ottoman Empire 1908-1923”