Search Bio SS-Brigadeführer

Discussions on all aspects of the SS and Polizei. Hosted by Andrey.
paula
Member
Posts: 138
Joined: 29 Mar 2005 14:32
Location: germany

Search Bio SS-Brigadeführer

Post by paula » 27 Jul 2006 10:28

Search Bio of SS-Brigadeführer ???

Gerlach, Dr. Werner (born 1891)
Giesecke, Gustav (born 1887)
Glatzel, Alfons (born 1889)
Goetze, Friedemann (born 1871)
Groenewild, Egon (born 1876)
Gruber, Dr. Erich (born 1884)

Thanks Paula

Mikedc
Member
Posts: 6246
Joined: 05 May 2004 23:13
Location: Netherlands

Post by Mikedc » 27 Jul 2006 11:14

Prof. Dr. Med. Werner Gerlach: German professor.
Born on 4 september 1891 te Wiesbaden.
Lid van de NSDAP(lidnr. 1.780.666)en lid van de SS(lidnr. 279.438). SS-Sturmbannführer en Stabsarzt der Reserve. Was pathologieprofessor, werd in 1939 Generalkolonel te Reykjavik. Werd op 1 mei 1942 kommissarischen Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor te Praag. Op 30 januari 1942 bevorderd tot SS-Oberführer en op 9 november 1942 tot SS-Brigadeführer. Was werkzaam bij de Persoonlijke Staf van de Reichsführer-SS tussen 1942 en 1944.
Gestorven op 31 augustus 1961(of in 1963)te Kempten.


Otto Gieseke: German police-officer.
Born on 24 maart 1891 te Hohenhameln near Lehrte(Hannover).
Lid van de NSDAP(lidnr. 2.081.825)en lid van de SS(lidnr. 357.198). SS-Standartenführer und Oberst der Polizei, daarna SS-Oberführer und Oberst der Polizei. Was in 1942 en in 1943 commandant van SS-Polizei-Regiment 1 bij de 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division en hij ontving op 12 september 1942 het Deutsches Kreuz in Gold. Hij ontving op 30 september 1942 het Ritterkreuz en hij werd later nog tot SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei bevorderd. Hij was op 9 november 1944 Befehlshaber der Ordungspolizei(BdO) ’Ostland’(HQ Riga).
Gestorven op 21 juli 1958(of op 26 februari 1968)te Hannover.


Alfons Glatzel.
Born on 17 februari 1889 te Krotoschin/West-Pruisen.
Hij nam deel aan de eerste wereldoorlog en hij was leidend ingenieur op de U-21 van april 1915 tot 1919. Hij was Oberleutnant d.R. en hij werd op 5 mei 1925 lid van de NSDAP(lidnr. 3.419). Op 24 november 1931 trad hij toe tot de SA en op 1 mei 1934 ging hij als SS-Untersturmführer over naar de SS(lidnr. 107.060). Op 4 juli 1934 werd hij bevorderd tot SS-Obersturmführer en van 20 april 1934 tot 1 oktober 1937 was hij commandant van de SD-Oberabschnitt ‘West’(HQ te Düsseldorf). Op 20 april 1935 werd hij tot SS-Sturmbannführer bevorderd en op 20 april 1936 tot SS-Obersturmbannführer. Van 17 juni 1936 tot 17 mei 1939 was hij hoofd van de Gruppe I/2 (personeel)bij Amt I binnen het SD-Hauptamt en op 9 november 1936 werd hij tot SS-Standartenführer bevorderd. Van 1 oktober 1936 tot 1 september 1938 was hij Inspektor van de Sipo binnen de SD-Oberabschnitt ‘West’ en op 20 april 1938 werd hij tot SS-Brigadeführer bevorderd. Van 17 juni tot 1 september 1938 was hij personeelschef binnen het Hauptamt Sipo en van 1 tot ?? september 1938 was hij Inspektor der Sipo und des SD (IdS)te Düsseldorf. Op 17 mei 1939 deed hij afstand van al zijn SS- en SD-taken en hij werd toen Ehrenführer bij de SS. Hij was van 17 mei 1939 tot mei 1945 Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Mittelelbe en van 2 augustus 1940 tot 1945 was hij Ehrenamtliches Mitglied des Volksgerichtfofes. Van 1942 tot eind 1944 was hij personeelschef binnen het SS-RSHA. Hij was van oktober 1943 tot augustus 1944 werkzaam als bijzonder gevolmachtigde voor de Arbeitseinsatz in Frankrijk en op 20 november 1943 werd hij benoemd tot Militärverwaltungsvizechef. Hij was ook Beauftragter des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz(F. Sauckel)in Frankrijk en hij was chef van de hoofdafdeling arbeid(main department ‘working’/WI VIII)in de Personalunion en hoofd van groep 7(social welfare and direction of labour)in de hoofdgroep ‘economie’ bij de Chef der Militärverwaltung in Frankrijk.
Died on 14 december 1956.


Egon Groenevald(of Gerhard Groenveldt): German army-officer.
Born on 25 juni 1876 te Platenrode.
Entered Heer op 17 maart 1894 en werd op 18 augustus 1895 tot Leutnant bevorderd. Diende van 18 augustus 1895 tot ?? bij Infanteri-Regiment 129 en werd daarna nog bevorderd tot Oberleutnant, Hauptmann en Major. Op 1 februari 1925 volgde bevordering tot Oberstleutnant en op 1 februari 1929 tot Oberst. Was van 1 februari 1929 tot ?? commandant van de Truppenübungsplatz Münsingen en ging op 31 januari 1931 met pensioen in de rang van Generalmajor. Trad op 1 oktober 1933 opnieuw toe tot de Reichsheer, in de rang van Generalmajor, en was tot 30 september 1937 commandant van Wehrbezirk Konstanz. Ging op 30 september 1937 opnieuw met pensioen en trad toe tot de NSDAP(lidnr. 5.261.596)en de SS(lidnr. 393.355). Was van 17 juli 1941 tot 28 maart 1942 werkzaam bij de Feldkommandantur 684 en werd op 1 februari 1942 tot Generalmajor z.V. bevorderd. Werd op 9 november 1944 tot SS-Brigsdeführer bevorderd en was op 9 november 1944 werkzaam bij de Staf van SS-Abschnitt XXXXV. Werd in 1945 krijgsgevangen gemaakt en zat in een POW-kamp.
Died 1945 in a POW-camp.


Sorry, no time to translate this from Dutch to English.
Greetings,
Mike

User avatar
Dieter Zinke
In memoriam
Posts: 9839
Joined: 02 Dec 2003 09:12
Location: Koblenz / germany

Post by Dieter Zinke » 27 Jul 2006 16:27

Prof. Dr. med. Gerlach.

Information about the time in Basel (Switzerland) and a pic at:
http://www.patho.unibas.ch/index.php?page=geschichte

dito (very detailed):
http://www.catalogus-professorum-halens ... erner.html

and also the interesting page 22 of:
http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/vol ... mplett.pdf

D. Zinke :D

Return to “The Phil Nix SS & Polizei section”